Lannoitevalmisteiden valvonnassa käytettävien analyysimenetelmien listaus päivitetty 9.10.2019

23. elokuuta 2019

Lannoitevalmisteiden viralliseen valvontaan liittyvä analytiikka ja sivutuoteasetuksen edellyttämät hygienia-analyysit on tehtävä Ruokaviraston laboratoriossa tai Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa.  Ruokaviraston virallisessa valvonnassa käyttämät menetelmät löytyvät laboratorioanalytiikkasivulta

Lannoitevalmisteiden tuoteseloste- ja omavalvontatutkimuksia, lukuun ottamatta sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen laitosten hygienia-analyyseja, voidaan teettää myös muissa kuin hyväksytyissä laboratorioissa. Tutkimukset on tehtävä lannoitevalmisteiden analysointiin tarkoitetuilla menetelmillä.