Lannoitevalmisteiden laboratorioanalytiikka

Lannoitevalmisteiden viralliseen valvontaan liittyvä analytiikka ja sivutuoteasetuksen edellyttämät hygienia-analyysit on tehtävä Ruokaviraston laboratoriossa tai Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa. 

Lannoitevalmisteiden tuoteseloste- ja omavalvontatutkimuksia, lukuun ottamatta sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen laitosten hygienia-analyyseja, voidaan teettää myös muissa kuin hyväksytyissä laboratorioissa. Tutkimukset on tehtävä lannoitevalmisteiden analysointiin tarkoitetuilla menetelmillä.

Ruokaviraston laboratorio toimii lannoiteasetuksessa, sivutuoteasetuksessa ja lannoitevalmistelaissa tarkoitettuna virallisena laboratoriona. 

Laboratoriohyväksyntä

Laboratoriohyväksyntä tehdään hakemuksesta ja se perustuu laboratorion osoitettuun pätevyyteen (FINAS-akreditointipalvelun toteama pätevyys). Hyväksyntä edellyttää lannoitevalmisteiden analysointiin tarkoitettujen, ensisijaisesti kansainvälisten standardimenetelmien tai EY-lainsäädännössä esitettyjen menetelmien käyttöä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.5.2023