Tunnetko metsänviljelyaineiston luokat?

Metsäpuiden siementen laatuluokat

Siemenet jaetaan geneettisen laadun perusteella neljään luokkaan. Näistä siemenistä kasvatetut taimet kuulut samaan luokkaan. Tieto metsäpuiden siementen laatuluokista löytyy siemen- tai taimietiketeistä, jotka löydät siemen tai taimipakkauksista. Lisätietoa siemen- ja taimietiketistä löydät sivun oikeasta laidasta.

Siemenlähde tunnettu (jalostamaton)

 • Siemenet on kerätty yhden lähtöisyysalueella sijaitsevista metsiköistä.
 • Eri puulajien lähtöisyysalueet löytyvät täältä.
 • Keräysmetsiköitä ei ole valittu, joten aineisto on geneettiseltä laadultaan vaihtelevaa.

Valikoitu (jalostamaton)

 • Siemenet on kerätty tarkoitukseen valitusta ja rekisteröidystä. siemenkeräysmetsiköstä, joka täyttää määritellyt laatuvaatimukset.

Alustavasti testattu (jalostettu)

 • Siemenet on kerätty siemenviljelyksiltä, joille on valittu ulkoiselta laadultaan erinomaisia puuyksilöitä (pluspuita).

Testattu (jalostettu)

 • Siemenet on kerätty siemenviljelyksiltä, joiden siemenistä kasvatetut puut on testaustulosten perusteella osoitettu merkittävästi paremmiksi kuin paikallisista siemenistä syntyneet puut.

Laatuluokkien ominaisuuksia

Jalostamattomat siemenet ja niistä kasvatetut taimet

 • Luokkiin siemenlähde tunnettu ja valikoitu kuuluvat siemenet ovat ns. metsikkösiemeniä. Ne on kerätty yleensä talousmetsistä ja niiden tuottamisessa ei ole käytetty metsänjalostuksen menetelmiä.
 • Siemenistä varmistetaan, että ne on kerätty riittävän monesta puuyksilöstä, jotta geneettistä vaihtelua on riittävästi.
 • Siemenistä ja taimista ilmoitetaan ostajille niiden keräyspaikkojen sijainti (kunnat ja pituus ja leveysvyöhykkeet) ja korkeus tai korkeusvyöhyke.
 • Siemenistä ilmoitetaan myös niiden alkuperä, jos se on tiedossa. Aineisto voidaan luokittaa alkuperäiseksi, jos siemenet on kerätty luontaisesti syntyneestä metsiköstä, jonka puut polveutuvat samalla paikalla useita sukupolvia kasvaneista puista.
 • Valikoidun siemenkeräysmetsikön tärkeimmät valintakriteerit ovat metsikön terveys ja kasvu sekä puiden laatu, muoto ja kasvutapa. Lisäksi metsän pitää olla riittävän vanha, tasalaatuinen, jotta edellä mainitut ominaisuudet voidaan todentaa.

Jalostetut siemenet ja niistä kasvatetut taimet

 • Jalostettua siementä tuotetaan metsäpuiden siemenviljelyksillä.
 • Siemenviljelyksille on valittu luonnon metsistä parhaita puuyksilöitä eli pluspuita, jotka risteytyvät keskenään ja tuottavat geneettiseltä laadultaan erinomaista siementä.
 • Luokkaan testattu kuuluville siemenviljelyksille on kelpuutettu vain paras osa kunkin alueen pluspuista kenttäkokeista saatujen tulosten perusteella.
 • Jalostetuista siemenistä kasvaneet puut tuottavat enemmän runkopuuta ja ovat laadultaan parempia kuin paikallisista siemenistä syntyneet puut.
 • Jalostuksessa kiinnitetään huomiota myös puiden terveyteen ja kestävyyteen tuholaisia ja sienitauteja vastaan.

Kasvullisesti lisätyt taimet

 • Kasvullisesti lisätyt kloonitaimet kuuluvat metsänviljelyaineiston luokkiin alustavasti testattu tai testattu.
 • Kloonitaimien tuotantoon käytettävät kantayksilöt valitaan niiden kasvu, laatu, terveys tai muiden erityisten ominaisuuksien perusteella.
 • Kloonitaimien tuotantomääriä rajoitetaan luokassa alustavasti testattu.
Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023