Kasvipassi ja taimietiketti

Uusi kasvinterveysasetus tuli voimaan joulukuussa 2019. Ohessa on uuden kasvinterveyslain mukaiset  etikettimallit taimierille. Etikettimallit avautuvat uuteen ikkunaan klikkaamalla tekstiä.

Uuden mallin mukaisia etikettejä käytetään vuonna 2020 markkinoitavissa taimierissä. Muutokset koskevat etikettien yläosassa olevaa kasvipassia. Kasvipassiin tulee liittää EU-lippu ja oheiset kasvipassimerkinnät:

 1.  Kasvilajin tieteellinen nimi
 2.  Maakoodi ja kasvipassin myöntäjän rekisterinumero (säilyy ennallaan)
 3.  Jäljitettävyyskoodi (taimierän tunnus)
 4.  Alkuperämaan koodi (EU-maat) tai alkuperämaan nimi

Kasvipassia on käytettävä kaikilla taimilla. 

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukainen käpy-, siemen- ja taimietikettiosa ei muutu. Etiketteihin on korjattu käyttöaluemerkintä nykyisen käytännön mukaiseksi. Muilla kuin männyllä siemenviljelyssiemenen käyttöalueen voi antaa lämpösummina tai linkkinä Ruokaviraston sivustolle, josta kartat löytyvät. Mallietiketissä linkki on pitkässä muodossa www.ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat  jolloin sen tunnistaa linkiksi. Se voi olla myös lyhyessä muodossa ruokavirasto.fi/kayttoaluekartat.

Alustavasti testattu etikettimalli on esimerkki kuusen siemenerästä, joille käyttöalue määritellään vielä lämpösummaan perustuen. Kuusella käyttöalueen saa antaa edelleen lämpösummina. Sen saa antaa myös linkkinä Ruokaviraston sivuille samalla tavoin kuin männyllä, jolla lämpösumia ei enää käytetä käyttöalueen määrittelyn pohjana.

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaiset tiedot

 • metsänviljelyaineiston toimittajan nimi tai toiminimi
 • kantatodistuksen koodi ja numero
 • puulajin kasvitieteellinen nimi ja Suomessa tuotetun aineiston suomen- tai ruotsinkielinen nimi
 • taimien ikä ja taimityyppi
 • metsänviljelyaineiston määrä
 • metsänviljelyaineiston luokka
 • perusaineiston tyyppi
 • perusaineiston rekisteriviite tai lähtöi­syys­alueen tunnistekoodi
 • luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysvyöhykkeet, luokkaan valikoitu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä pituus- ja leveysasteen mukaan määritelty maantieteellinen sijainti ja luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan perusaineiston tarkka maantieteellinen sijainti.
 • tieto siitä, onko perusaineisto alkuperäistä, muuta kuin alkuperäistä vai onko sen alkuperä tuntematon, sekä sijaitseeko perusaineisto luontaisella levinneisyysalueellaan tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan. Muun kuin alkuperäisen tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan olevan perusaineiston osalta merkitään tieto alkuperästä, jos se on tiedossa.
 • metsänviljelyaineiston käyttötarkoitus
 • testatun aineiston osalta tieto siitä, onko aineistoa muunnettu geenitekniikalla
 • tarvittaessa merkintä kasvullisesta lisäyksestä

Suomessa tuotetusta ja markkinoitavasta metsänviljelyaineistosta on lisäksi annettava seuraavat tiedot

 • luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan aineiston käyttöalue 
 • taimierän keskipituus ja yksittäisen taimen vähimmäispituus taimierässä sekä paakkutaimien kasvatustiheys 
 • kylmä- tai pakkasvarastoiduista taimista varastoinnin päättymisaika 
 • lähetyspäivä ja suljettaviin pakkauksiin pakattujen taimien osalta pakkauspäivä
Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023