Kasvipassin käyttö käpyjen ja siementen markkinoinnissa

Käpyjen keräys ja markkinointi

Käpyjen keräyksestä vastaava toimija tekee siemenkeräysilmoituksen MEVI-tietojärjestelmään ennen keräyksen aloittamista. Ruokaviraston hyväksyttyä ilmoituksen toimija voi tulostaa järjestelmästä yhdistetyn kasvipassin ja käpyetiketin, joka liitetään jokaiseen käpykonttiin tai -säkkiin. Kasvipassi ja käpyetikettimallit löytyvät täältä. Yhdistetty kasvipassi ja käpyetiketti vaaditaan vain männyn ja douglaskuusen kävyille, mutta sitä voi käyttää kaikille kävyille. Käpyetiketti vaaditaan kaikille kävyille.

Siementen markkinointi

EU:ssa markkinoitavalla metsänviljelyaineistolla täytyy olla kantatodistus. Metsäpuiden siemenkaristamo hakee Suomessa karistetulle ja puhdistetulle siemenerälle kantatodistuksen Ruokavirastolta. Karistamo laatii kantatodistuksen tietojen perustella yhdistetyn kasvipassin ja siemenetiketin, joka kiinnitetään suljettuun (sinetöityyn) siemenpakkaukseen. Kasvipassi ja siemenetikettimallit löydät täältä. Yhdistetty kasvipassi ja siemenetiketti vaaditaan vain männyn ja douglaskuusen siemenille, mutta sitä voi käyttää kaikille siemenille. Siemenetiketti vaaditaan kaikille metsänviljelyyn tarkoitetuille siemenille.

Siementen välittäjät eivät ole kasvipassivelvollisia, jos he markkinoivat valmiiksi pakattuja ja etiketillä varustettuja siemen- tai taimieriä eteenpäin toisille toimijoille tai metsänomistajille. Heidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikkiin pakkauksiin on kiinnitetty kasvipassi ja siemenetiketti. Siementen välittäjän tulee lisäksi tarkastaa, että markkinoitavia siemenpakkauksia ei ole avattu.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023