Puutarhakasvien tukkumyynnin kasvinterveysvaatimukset

Puutarhakasvien välityksellä leviävät monet karanteenituhoojat ja laatutuhoojat. Tältä sivulta voit lukea, mitä kasvinterveysvaatimuksia liittyy puutarhakasvien tukkumyyntiin kasveja välittävän yrityksen kannalta.

Rekisteröidy Ruokaviraston Touko-asiointipalvelussa

Puutarhakasvien tukkumyyntiä harjoittavat yritykset rekisteröityvät Ruokaviraston kasvinterveysrekisteriin. Rekisteröitymisvaatimus koskee sekä taimiaineiston välittämistä ammattimaiseen jatkokasvatukseen että muiden puutarhakasvien välittämistä. Rekisteröityminen tehdään Touko-asiointipalvelussa. Palvelussa voi rekisteröityä kasvinterveysrekisteriin ja hakea tarvittaessa kasvipassin käyttöoikeutta. Alempaa tältä sivulta voit lukea, milloin puutarhakasvien välittäjän kuuluu hakea kasvipassin käyttöoikeus.

Valmiiksi merkittyjen kasvierien välittäminen ei edellytä kasvipassin myöntämistä

Kasvipassi on EU:n kasvinterveysasetuksen (2016/2031) mukainen merkintä, joka sisältää perustiedot kasvierästä. Kasvipassin myöntävä yritys vakuuttaa, että on tarkastanut kasvierästä omavalvontana karanteeni- ja laatutuhoojat, ja että kasvit ovat puhtaita näistä tuhoojista. Tukkumyynnissä kasvipassia käytetään kaikilla istutettavaksi tarkoitetuilla kasveilla. Niitä ovat taimet, lisäysaineisto, ruukku-, ryhmä- ja viherkasvit, siemenperuna ja siemenet (siemenillä kasvipassin käyttövaatimus lajikohtainen).

Jos yritys välittää eteenpäin edellisen toimijan kasvipassilla merkitsemiä kasveja tai pakkauksia, sen ei tarvitse itse myöntää kasvipasseja välitettäville kasvierille. Tällöin ei myöskään tarvitse hakea kasvipassin käyttöoikeutta eikä tehdä kasvintuhoojien omavalvontaa.

Puutarhakasveja välittävän yrityksen velvollisuus on kuitenkin aina huolehtia siitä, että välitettävillä kasvierillä on asianmukaiset kasvipassit joko kasvikohtaisesti, pakkauskohtaisesti tai vähintään lähetyskohtaisesti. Yrityksen velvollisuus on myös ilmoittaa Ruokavirastolle, jos epäilee välitettävissä kasveissa esiintyvän karanteenituhoojia (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

Kun muodostetaan uusia eriä, myönnetään aina myös uusi kasvipassi

Jos yritys purkaa kasveja pakkauksista ja jakaa niitä uusiin eriin, sen pitää myöntää erille itse uudet kasvipassit. Tällöin se tarvitsee kasvipassin käyttöoikeuden. Toisen toimijan tekemiä kasvipasseja ei voi monistaa, vaan kasvipassin myöntäjä tekee ne itse omalla rekisteritunnuksellaan. Tällöin lähettämisen yhteydessä tehdään myös kasvintuhoojien omavalvonta, eli karanteeni- ja laatutuhoojien tarkastus. Omavalvonnan tulokset kirjataan.

Jäljitettävyys ja tietojen säilyttäminen

Karanteenituhoojan löytyessä tarvitaan tiedot, mistä tuhoojan tartuttamat kasvit olivat peräisin, ja minne niitä on lähetetty. Vastaanotetuista ja lähetetyistä lähetyksistä säilytetään lähetyslistat tai vastaavat tiedot kolmen vuoden ajan. Säilytys voi olla paperisena tai sähköisessä muodossa. Sähköinen arkistointi keskusliikkeen toimesta onnistuu, mikäli tiedot ovat tarkastajan käytettävissä pyydettäessä. Jos yritys myöntää kasvipasseja, se säilyttää myös vastaanottamiensa ja lähettämiensä erien kasvipassitiedot.

Tuotteiden takaisinvedot käyttöön myös kasveilla

Takaisinveto tehdään, jos markkinoilla olevista kasveista löydetään karanteenituhooja. Takaisinvetotilanteessa puutarhakasvien välittäjän on pystyttävä jäljittämään mistä se on ostanut kasvieriä ja minne niitä on toimitettu. Takaisinvetojen laajuus riippuu tuhoojasta sekä siitä, miten hyvin kasvintuhoojan alkuperä pystytään jäljittämään.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 26.8.2022