Lupahakemukset

Kun uutta torjuntaeliötä, pölyttäjälajia tai tuotetta markkinoidaan, käytetään tai maahantuodaan ensimmäistä kertaa, tulee lajille tai tuotteelle hakea lupa Ruokavirastosta. Lupahakemus vaaditaan jos torjuntaeliö 

  • ei ole alkuperäinen laji Suomessa 
  • ei ole mainittuna EPPO:n listalla
  • pölyttäjä ei ole laajalle levinnyt Suomessa

Lupahakemus liitteineen tulee toimittaa Ruokavirastoon kolme (3) kk ennen ensimmäistä maahantuontia, käyttöä tai markkinointia. Ruokavirasto arvioi tuotteen turvallisuuden kasvinterveyden kannalta ja lähettää hakemukset tiedoksi Ympäristöviranomaisille mahdollisia vieraslajilain edellyttämiä rajoituksia varten.  Lupahakemus tulee tehdä tuotekohtaisesti. Lajikohtainen ilmoitus sallitaan, jos makroeliöstä ei ole valmistettu tuotetta. 

Pölyttäjistä kontukimalaisesta ( Bombus terrestris) tulee tehdä lupahakemus, koska se ei ole laajalle levinnyt Suomessa. Lupahakemus tulee tehdä tuotekohtaisesti.

Tietyn torjuntaeliö- tai pölyttäjätuotteen käyttökohteen laajennusta tulee hakea, jos:

  • tuotetta ei ole mainittuna listalla
  • eliötä halutaan käyttää muilla kasvilajeilla kuin Eviran ylläpitämällä listalla on mainittu
  • tai eliön käyttöä halutaan laajentaa kasvihuoneesta avomaalle

Käyttökohteen laajentamisesta muille kasvintuhoojalajeille ei tarvitse hakea lupaa. Luvan voi hakea usealle käyttökohteelle (kasvilajit) ja käyttöympäristöön (avomaa, kasvihuone ja muovitunneli) samalla kertaa. Lupamenettely ja käyttökohteen laajennus ovat maksullisia. Hinnasto löytyy täältä

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2023