Contagious Equine Metritis (CEM)

Tärkeää huomioida näytteenotossa ja lähettämisessä

CEM-näytteet ovat laboratorioon saapuessaan tutkimuskelvottomia, jos

  • näytteenotosta on kulunut yli 48 tuntia 
  • kuljetuselatusaineputket ovat vanhentuneet 
  • kuljetuselatusaineen hiili ja neste ovat erottuneet 
  • putket ovat rikkoontuneet 
  • putket ovat jäätyneet kuljetuksen aikana

Lähetys tulee pehmustaa, jotta putket eivät rikkoonnu.

CEM-näytteet tutkitaan Ruokaviraston Kuopion toimipaikassa. Eläinnäytteiden lähetysohjeet ja -osoitteet

Tutkimuslähete Hevosen siitoskäyttö (pdf) 
Ruokavirasto lähettää oriin siitoskäytön mahdollistavan tutkimustuloksen (Taylorella equigenitalis -bakteeria ei todettu) tiedoksi Suomen Hippos ry:lle, ellei sitä lähetteessä kielletä.

Näytteenottovälineet

Näytepuikot ja kuljetuselatusaineputket

Emättimestä ja oriin peniksestä saadaan näyte lyhyellä pumpulipäisellä näytteenottopuikolla, joka on kuljetuselatusaineputken mukana. Näytteet tulee lähettää hiilipitoisissa Amiesin elatusainetta sisältävissä kuljetusputkissa, joissa Taylorella equigenitalis säilyy hengissä.

Sopivia kuljetusputkia saa mm. seuraavilta toimittajilta:

  • Labema Oy puhelin 09 274 6740 (Probact; Technical Service Consultants 5-18)
  • Sarstedt puhelin 09 374 1044 (80.1362, Copan 114C )

Putket käyvät myös muille bakteerinäytteille ja säilyvät pari vuotta.

Eläinlääkärit voivat tilata CEM-näytteenottopaketin Ruokavirastosta.

Siirry tilaamaan näytteenottotarvikkeita

Kohtu- tai cervixnäytteitä varten tarvitaan pitkiä tammaa varten suunniteltuja muoviputkessa olevia näytepuikkoja, joita myyvät useat instrumenttiliikkeet.

Mistä ja miten näytteet otetaan

Jokainen näyte otetaan omalla näytteenottopuikolla ja kuljetetaan omassa kuljetuselatusaineessaan. Kuljetuselatusaineputkiin merkitään näytteenottokohta.

Ori

Oriin näytteet otetaan ulosvedetystä pesemättömästä peniksestä.
a. Ihon poimusta
b. Fossa uretraliksesta
c. Uretran aukosta
(d. Spermanäyte, ei välttämätön.)

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että fossa urethraliksen syvistä ”taskuista” saadaan kunnollinen näyte (kuva 1).  Fossa urethraliksesta alkavien syvien ”taskujen” sijainti oriin peniksessä

Kuva 1. Fossa urethraliksesta alkavien syvien ”taskujen” sijainti oriin peniksessä 1) Glans penis, 2) fossa urethralis ja 3) fossa urethraliksesta alkavat syvät ”taskut”.

Tamma

Tammalta otetaan mikäli mahdollista 3 näytettä.
(Tiineeltä tammalta vain näytteet a ja b).

a. Sinus clitoridis (kuva 2)
b. Fossa clitoridis (kuva 2)
c. Uterus tai cervix

Kaksi ensimmäistä näytettä otetaan ennen perineaalialueen pesua. Ennen kohtunäytteen ottoa alue puhdistetaan.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että sinuksista saataisiin kunnollinen näyte.

Klitorista puristamalla saadaan sinukset pieninä vertikaaleina aukkoina näkyville. Kaikilla tammoilla löytyy ainakin suurin, joka sijaitsee keskellä. Sen pohjalta kuultaa pieni harmaa smegmapallo. Näytteenottotikun pumpuli on syytä kastella steriiliin veteen ennen sen pyörittämistä sinuksessa.Tamman klitoriksen CEM-näytteenottokohdat.

Kuva 2. Tamman klitoriksen CEM-näytteenottokohdat.

Milloin näytteitä otetaan

Kaikki keinosiemennyskäytössä olevat oriit on tutkittava vuosittain tammoille kohtutulehdusta (contagious equine metritis, CEM) aiheuttavan Taylorella equigenitalis -bakteerin varalta ennen astutuskauden alkua. Luonnollisesti astuvien jalostukseen hyväksyttyjen oriiden tutkimukset Hippoksen ohjeistuksen mukaisesti.

Näytteitä voidaan joutua ottamaan eläinten tuonnin ja viennin yhteydessä, jolloin näytteenottokertojen lukumäärä ja tiheys riippuvat kyseisen maan vaatimuksista. Vientitutkimusten lähetteisiin tulee merkitä, että kyseessä on vienti sekä kohdemaan mahdollisesti vaatima tutkimus viljelymenetelmällä ja inkubointiaikavaatimus. Kohdemaan niin edellyttäessä tulee tutkittavaksi lähettää myös spermanäyte.

Näytteenottoa suositellaan myös tammojen kohtutulehduksissa.

Antibioottihoidon (tai paikallisten huuhteluiden) päättymisestä on oltava kulunut vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytteiden ottoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2024