Salmonellatutkimus

Ruokavirastossa ei tutkita terveiden/oireettomien eläinten ulostenäytteitä salmonellan varalta.

Ulostenäytteiden lähettäminen salmonellatutkimukseen, tuottajan omavalvonta

Nautalatilat: katso näytteenotto-ohjeet ETT:n internetsivulla kohdasta "Salmonellanäytteenotto-ohje nautatilat".

Sikatilat: SIKAVAn internetsivustolta "Näytteenotto: Sikavan salmonellanäytteenotto-ohje ulostenäytteiden ottamisesta".

Tutkimuslähete: Salmonellatutkimus – nauta ja sika (pdf), lisälomake (pdf)

Katso salmonellatutkimuksia tekevien laboratorioiden yhteystiedoista paikkakuntasi lähin laboratorio ja lähetä näytteet sinne lähetteen kera. Näytettä ei saa pakastaa ennen lähettämistä eikä näyte saa jäätyä matkalla.