Salmonellatutkimus

Ruokavirastossa ei tutkita terveiden/oireettomien eläinten ulostenäytteitä salmonellan varalta.

Ulostenäytteiden lähettäminen salmonellatutkimukseen, tuottajan omavalvonta

ETT ry:n Salmonella-info

Tutkimuslähete: Salmonellatutkimus – nauta ja sika (pdf), lisälomake (pdf)

Katso salmonellatutkimuksia tekevien laboratorioiden yhteystiedoista paikkakuntasi lähin laboratorio ja lähetä näytteet sinne lähetteen kera. Näytettä ei saa pakastaa ennen lähettämistä eikä näyte saa jäätyä matkalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.3.2024