Ruokamyrkytysepidemiat

Ruokavirastolla on vastuu elintarvikkeista, elintarvikehuoneistojen tuotantoympäristöstä ja alkutuotantopaikoista eristettyjen epidemian aiheuttajien tarkemmasta tutkimuksesta, tyypityksestä ja seurannasta (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1365/2011). Mikrobiologian yksikkö tekee elintarvikkeiden ja ympäristön pintojen virustutkimuksia epäiltäessä virusten aiheuttamaa elintarvikevälitteistä epidemiaa. Mikrobiologian yksikkö myös ylläpitää ja kehittää menetelmiä keskeisimpien elintarvikkeiden välityksellä tautia aiheuttavien bakteerien jatkotutkimuksia varten. Jatkotutkimuksiin kuuluvat biokemialliset tunnistukset, toksiinitutkimukset sekä sero- ja genotyypitykset.

Mikrobiologian yksikkö neuvoo elintarvikelaboratorioita ja toimii niiden tuki- ja vertailulaboratoriona elintarvikevälitteisiin epidemioihin liittyvissä tutkimuksissa. Tavanomaiset epidemioiden selvityksiin liittyvät mikrobiologiset analyysit tehdään hyväksytyissä elintarvikelaboratorioissa ja vain erityistapauksissa Ruokaviraston mikrobiologian yksikössä. 

Elintarvikeväliteisten epidemioiden selvityksissä paikalliset viranomaiset ovat yhteistyössä Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Ruokamyrkytysepidemioiden jatkotutkimukset

Elintarvikelaboratoriot lähettävät elintarvikevälitteisen epidemian tutkimusten yhteydessä eristämänsä virukset ja patogeeniset bakteerikannat mikrobiologian yksikköön jatkotutkimuksia varten.

Mikrobiologian yksikössä jatkotutkimuksiin kuuluvat lajitunnistukset, serotyypitykset, toksiinitutkimukset ja molekyylibiologiset tutkimukset. Yksikössä tutkitaan myös harvinaiset ruokamyrkytysbakteerit, joiden tutkimiseen paikallislaboratorioilla ei ole valmiutta. Lisäksi yksikkö tutkii paikallislaboratoriossa rikastusmenetelmällä tutkittuja, ruokamyrkytysepidemian aiheuttaneita tai aiheuttajiksi epäiltyjä bakteereita kvantitatiivisesti, jotta tautia aiheuttava annos voidaan arvioida. Epidemioihin liittyvät tutkimukset ovat maksuttomia. 

Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat harmonisoineet tyypitysmenetelmänsä patogeenisille Escherichia coli - / STEC-bakteereille,  Listeria monocytogenes -, Yersinia enterocolitica - ja Y. pseudotuberculosis – bakteereille sekä termofiilisille kampylobakteereille. Ruokavirasto ja THL voivat verrata epäillystä välittäjästä ja sairastuneista eristettyjen kantoja epidemioiden lähteiden selvittämiseksi.

Yhteyshenkilöt

Virusten aiheuttamat epidemiat:

  • Maija Summa, puhelin 050 517 1267

Bakteerien aiheuttamat epidemiat:

  • Saija Hallanvuo (patogeeniset E. colit/STEC -bakteerit, Yersiniat, Shigella), puhelin 040 489 3448
  • Satu Hakola (toksiinitutkimukset, Cl. perfringens -toksiinigeenit, salmonella), puhelin 040 524 1974
  • Suvi Wallgren (Listeria monocytogenes -bakteeri, bakteerikantojen tyypittäminen kokogenomisekvensointimenetelmällä), puhelin 050 573 8190
  • Anniina Jaakkonen (kampylobakteerit), puhelin o40 162 1922
Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2022