Ruokamyrkytysepidemiat

Ruokavirastolla on vastuu elintarvikkeista, elintarvikehuoneistojen tuotantoympäristöstä ja alkutuotantopaikoista eristettyjen epidemian aiheuttajien tarkemmasta tutkimuksesta, tyypityksestä ja seurannasta (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1365/2011). Mikrobiologian yksikkö ylläpitää ja kehittää menetelmiä keskeisimpien elintarvikkeiden välityksellä tautia aiheuttavien bakteerien ja virusten jatkotutkimuksia varten. Jatkotutkimuksiin kuuluvat biokemialliset tunnistukset, toksiinitutkimukset sekä sero- ja genotyypitykset.

Mikrobiologian yksikkö neuvoo elintarvikelaboratorioita ja toimii niiden tuki- ja vertailulaboratoriona elintarvikevälitteisiin epidemioihin liittyvissä tutkimuksissa. Tavanomaiset epidemioiden selvityksiin liittyvät mikrobiologiset analyysit tehdään hyväksytyissä elintarvikelaboratorioissa. STEC-bakteerin ja virusten aiheuttamissa epidemioissa (sekä tietyissä muissa erityistapauksissa) epidemiaselvityksiin liittyvät analyysit tehdään kuitenkin Ruokaviraston mikrobiologian yksikössä. 

Elintarvikeväliteisten epidemioiden selvityksissä paikalliset viranomaiset ovat yhteistyössä Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Ruokamyrkytysepidemioiden jatkotutkimukset

Elintarvikelaboratoriot lähettävät elintarvikevälitteisen epidemian tutkimusten yhteydessä eristämänsä virukset ja patogeeniset bakteerikannat mikrobiologian yksikköön jatkotutkimuksia varten.

Mikrobiologian yksikössä jatkotutkimuksiin kuuluvat lajitunnistukset, serotyypitykset, toksiinitutkimukset ja molekyylibiologiset tutkimukset. Yksikössä tutkitaan myös harvinaiset ruokamyrkytysbakteerit, joiden tutkimiseen paikallislaboratorioilla ei ole valmiutta. Lisäksi yksikkö tutkii paikallislaboratoriossa rikastusmenetelmällä tutkittuja, ruokamyrkytysepidemian aiheuttaneita tai aiheuttajiksi epäiltyjä bakteereita kvantitatiivisesti, jotta tautia aiheuttava annos voidaan arvioida. Epidemioihin liittyvät tutkimukset ovat maksuttomia. 

Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat harmonisoineet tyypitysmenetelmänsä patogeenisille Escherichia coli - / STEC-bakteereille,  Listeria monocytogenes -, Yersinia enterocolitica - ja Y. pseudotuberculosis – bakteereille sekä termofiilisille kampylobakteereille. Ruokavirasto ja THL voivat verrata epäillystä välittäjästä ja sairastuneista eristettyjen kantoja epidemioiden lähteiden selvittämiseksi.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt tavoittaa myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Virusten aiheuttamat epidemiat:

Bakteerien aiheuttamat epidemiat:

Jos yhteyshenkilö tai hänen sijaisensa ei ole tavoitettavissa, voit ottaa yhteyttä myös mikrobiologian yksikön esimiehiin:

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2023