Vuoden 2023 elintarviketutkimuksista ilmoittaminen Ruokavirastoon

27. helmikuuta 2024

Elintarvikelain (297/2021) 36 §:n ja laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 13 §:n mukaan nimetyn laboratorion on Ruokaviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto tekemistään tutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tietojen antaminen on lakisääteistä.

Ruokavirasto pyytää nimettyjä elintarvikelaboratorioita ilmoittamaan vuosittain elintarvikeryhmittäin salmonellaa, EHEC-bakteereita, kampylobakteereita, listeriaa ja patogeenisia yersinioita koskevat analyysimäärät tuloksineen.

Zoonoosivalvontaohjelmien kuten salmonellavalvontaohjelman tutkimuksia (eläinten pitopaikoista sekä teurastamoista ja muista liha-alan laitoksista otetut salmonellanäytteet), STEC-seurantaohjelman tai kampylobakteerivalvontaohjelman tutkimuksia ei kuitenkaan toimiteta tässä yhteydessä; niitä varten on Patogenixissa erilliset kuukausi-ilmoituslomakkeet.

Laboratorioiden toimittamia tuloksia hyödynnetään mm. yleiseen patogeenien esiintyvyyden seurantaan, epidemiaselvityksiin, mahdollisten piilevien riskien tunnistamiseen ja riskinarviointeihin.

Vuonna 2023 tutkittujen omavalvontanäytteiden tiedot ja tulokset toimitetaan Ruokavirastoon Patogenix-ohjelmalla kuten ennenkin. Viranomaisnäytteiden tiedot toimitetaan ensisijaisesti Vatiin. Jos laboratoriolla ei ole käytössä Vati-tiedonsiirtoa, vuonna 2023 tutkittujen viranomaisnäytteiden tiedot toimitetaan Patogenixiin. Patogenixin osoite on: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Tietojen ajantasainen päivittäminen Patogenixin käyttöliittymän kautta on suositeltavin vaihtoehto. Käyttöliittymällä on mahdollista myös tehdä ns. massapäivitys antamalla syöttöikkunalla kpl-määrän, jolloin ohjelma kopioi ao. määrän samankaltaisia tuloksia. Laboratoriot voivat halutessaan lähettää pyydetyt analyysimäärät tuloksineen Ruokavirastoon myös taulukkomuodossa (.csv -tiedosto). Ruokavirasto vie lähetetyt tiedostot Patogenix-järjestelmään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tiedostomuodossa lähetettäessä laboratoriota pyydetään huomioimaan asiasta annetut lisäohjeet. Lisäohjeita csv-tiedoston muodostamisesta ja sisällöstä löytyy osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksytyn-laboratorion-velvollisuudet/ 

Lisätietoja asiasta antaa: zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi  

Uusia tunnuksia Patogenixiin tai tunnukset mahdollisesti hukkuneiden tilalle voi pyytää Ruokavirastosta em. sähköpostiosoitteesta.

Kiitos kaikille tiedot jo toimittaneille laboratorioille! 

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Paula Hietanen, elintarvikemikrobiologian jaosto, p. 050 5969 637, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi tai zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi