Akkreditoimattomat trikiinitutkimuksia suorittavat laboratoriot

Teurastamoiden yhteydessä sijaitsevilta ainoastaan trikiinitutkimuksia suorittavilta laboratorioilta ei vaadita akkreditointia toisin kuin muilta viranomaistutkimuksia tekeviltä laboratorioilta (EU 2016/1843). Laboratorioiden tulee kuitenkin olla Ruokaviraston hyväksymiä. Hyväksyntää voi hakea Ruokaviraston hakemuslomakkeella.

Trikiinilaboratorion tulee käyttää lainsäädännön mukaista trikiinitutkimusmenetelmää, osallistua Ruokaviraston järjestämiin vertailututkimuksiin ja trikiinitutkimuksia tekevän henkilön tulee suorittaa Ruokaviraston trikiinikurssi sekä 10 päivän laboratorioharjoittelu trikiinitutkimuksiin hyväksytyssä laboratoriossa. Henkilöt, joilla on riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä, voivat hakea Ruokavirastolta vapautusta tai lyhennystä harjoitteluun (kts. yhteystiedot alla).

Lisätietoja: Taija Rissanen, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi, puhelin 050 574 6308