Akkreditoimattomat trikiinitutkimuksia suorittavat laboratoriot

Laboratorioilta, jotka tekevät ainoastaan trikiinitutkimuksia, ei vaadita akkreditointia, vaikka laboratorion tekemät tuktimukset liittyisivät viralliseen lihantarkastukseen. EU:n valvonta-asetuksessa EU 2017/625 on annettu trikiinilaboratorioille poikkeus virallista valvontaa tekevien laboratorioiden yleisestä akkreditointivaatimuksesta. Tällaisten trikiinilaboratorioiden tulee kuitenkin olla Ruokaviraston viralliseksi laboratorioksi nimeämiä (elintarvikelaki). Nimeämistä voi hakea Ruokaviraston hakemuslomakkeella.

Trikiinilaboratorion tulee käyttää lainsäädännön mukaista trikiinitutkimusmenetelmää, osallistua Ruokaviraston järjestämiin vertailututkimuksiin ja trikiinitutkimuksia tekevän henkilön tulee suorittaa Ruokaviraston trikiinikurssi. Ennen trikiinikurssille osallistumista henkilöllä tulisi olla riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Myös metsästäjien omaan käyttöön tarkoitettua trikiinialttiiden eläinlajien lihaa voidaan tutkia akkreditoimattomassa laboratoriossa, joka on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen Ruokavirastoon (eläintautilaki 76/2021, 63§, 4 mom). 

Lisätietoja: Taija Rissanen, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi, puhelin 050 574 6308

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2022