Akkreditoimattomat trikiinitutkimuksia suorittavat laboratoriot

Laboratorioilta, jotka tekevät ainoastaan trikiinitutkimuksia, ei vaadita akkreditointia, vaikka laboratorio tekisi trikiinitutkimuksia virallisena laboratoriona eli osana lihantarkastusta. EU:n valvonta-asetuksella (EU 2017/625) trikiinilaboratorioille on annettu poikkeus virallisten laboratorioiden akkreditointivaatimuksesta. Tällaisten trikiinilaboratorioiden tulee kuitenkin olla Ruokaviraston elintarvikelain (297/2021) nojalla nimeämiä virallisia laboratorioita. Nimeämistä voi hakea Ruokaviraston hakemuslomakkeella.

Trikiinilaboratorion tulee käyttää lainsäädännön mukaista trikiinitutkimusmenetelmää (EY 1375/2015, muutos EU 2020/1478), osallistua Ruokaviraston järjestämiin vertailututkimuksiin ja trikiinitutkimuksia tekevän henkilön tulee suorittaa Ruokaviraston trikiinikurssi. Ennen trikiinikurssille osallistumista henkilöllä tulisi olla riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Myös metsästäjien omaan käyttöön tarkoitettua trikiinialttiiden eläinlajien lihaa voidaan tutkia akkreditoimattomassa laboratoriossa, joka on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen Ruokavirastoon. Ilmoitus koskee muiden ilmoitettavien eläintautien tutkimista ja sen perustuu eläintautilain (76/2021) 63 § 4 momenttiin. 

Lisätietoja: Taija Rissanen, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi, puhelin 050 574 6308

Sivu on viimeksi päivitetty 8.5.2023