Akkreditoimattomat trikiinitutkimuksia suorittavat laboratoriot

Laboratorioilta, jotka tekevät ainoastaan trikiinitutkimuksia, ei vaadita akkreditointia, vaikka laboratorion tekemät tuktimukset liittyisivät viralliseen lihantarkastukseen. Trikiinilaboratorioita koskevasta vapautuksesta koskien akkreditointivaatimusta on säädetty EU:n valvonta-asetuksessa EU 2017/625. Trikiinilaboratorioiden tulee kuitenkin olla Ruokaviraston viralliseksi laboratorioksi nimeämiä (elintarvikelaki). Nimeämistä voi hakea Ruokaviraston hakemuslomakkeella.

Trikiinilaboratorion tulee käyttää lainsäädännön mukaista trikiinitutkimusmenetelmää, osallistua Ruokaviraston järjestämiin vertailututkimuksiin ja trikiinitutkimuksia tekevän henkilön tulee suorittaa Ruokaviraston trikiinikurssi. Ennen trikiinikurssille osallistumista henkilöllö tulisi olla riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Lisätietoja: Taija Rissanen, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi, puhelin 050 574 6308

Sivu on viimeksi päivitetty 17.9.2021