Nimetyt laboratoriot muissa EU:n jäsenmaissa ja ETA-maissa

Ruokavirasto voi nimetä toisissa EU:n jäsenmaissa ja ETA-sopimukseen kuuluvissa maissa sijaitsevia laboratorioita EU:n valvonta-asetuksen (EU 2017/625) 37 artiklan mukaisiksi virallisiksi laboratorioiksi tai kansallisen elintarvikelain (297/2021) 34 §:n ja rehulain (1263/2020) 37 §:n mukaisiksi omavalvontalaboratorioiksi. 

Viralliset laboratoriot (EU 2017/625)

Omavalvontalaboratoriot (elintarviketutkimukset)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2024