Usein kysyttyä: COVID-19 -koronaviruksen vaikutus laboratoriopalveluihin

Ruokaviraston laboratorio palvelee asiakkaitaan myös COVID-19-pandemian aikana. Asiaan on varauduttu priorisoimalla tutkimuksia. Pandemia ja sen torjuntatoimet voivat aiheuttaa viiveitä,  mutta merkittävistä poikkeuksista palveluun Ruokavirasto tiedottaa erikseen.

Ruokaviraston laboratoriopalvelut on mukana turvaamassa yhteiskunnalle elintärkeää elintarviketuotantoa.

Laboratorioiden yhteyshenkilöt

Myös Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa palveluita on saatavilla poikkeusoloissakin. Ajankohtaisen tilanteen selvittämiseksi kannattaa olla yhteydessä suoraan laboratorioon.  

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot tekevät muun muassa elintarvike-, vesi- ja eläintautitutkimuksia ympäristöterveydenhuollon viranomaisille, elintarvikeketjun toimijoille sekä kansalaisille. Hyväksytyt laboratoriot ovat pääosin yksityisiä tai kuntien omistamia palvelulaboratorioita.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2020