Elintarvikkeiden mikrobiologisten tutkimusten vertailulaboratoriotoiminta Evirassa

Vertailulaboratoriotoiminta on organisoitu uudelleen Mikrobiologian tutkimusyksikössä Vertailulaboratorion ohjaustehtävien prosessin aloitettua toimintansa 1.3.2018. Prosessin tärkein asiakastaho ovat kansalliset hyväksytyt laboratoriot. Muita asiakastahoja ovat valvontaviranomaiset, kunnaneläinlääkärit, rehuja ja rehuaineita maahantuovat yritykset ja elintarviketeollisuus. Prosessin ohjaustehtäviin kuuluu mm. seuraavia toimintoja:

 • Hyväksyttyjen laboratorioiden ohjaus ja neuvonta niiden käyttämien laboratoriomenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi
 • Kansainvälisen menetelmäkehityksen seuraaminen ja tiedon jakaminen
 • Koulutusten järjestäminen
  - neuvonta analytiikkaan liittyvissä kysymyksissä
  - suositeltavien menetelmien luettelon ylläpito
 • Vertailututkimusten järjestäminen tarvittaessa hyväksytyille laboratorioille
  - Analytiikan alueilla, joille ei ole saatavissa vertailunäytteitä kaupallisilta toimijoilta (mm. elintarvikkeiden STEC ja Yersinia pseudotuberculosis -tutkimukset, kampylobakteerit umpisuolinäytteissä, lihan mikrobiologinen mikrobilääkejäämätesti)
 • Asiantuntijalausuntojen antaminen Eviran valvonnalle laboratorioiden käyttämistä menetelmistä hyväksyntää varten

Vertailulaboratorion tehtävät on määritelty EU:n valvonta-asetuksessa 2017/625.

Lisätietoja: Saija Hallanvuo, Vertailulaboratorion ohjaustehtävät prosessin omistaja, Mikrobiologian tutkimusyksikkö, puh. 0404893448, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 31.7.2019