Evirasta Ruokavirastoon vuoden 2019 alussa

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta siirtyy 1.1.2019 perustettavaan Ruokavirastoon. Ruokavirasto muodostetaan yhdistämällä Evira, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palveluyksiköstä. 

Ruokavirasto jatkaa kaikilta osin Eviran nykyistä toimintaa. Laboratoriotoiminta ja vertailulaboratoriot, Eviran suorittama valvonta ja ohjaus sekä mm. laboratorioiden hyväksyntä jatkuvat Ruokaviraston tehtävinä. Maaseutuvirastosta viraston tehtäväksi tulevat EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käyttö ja maksatus.

Uudessa virastossa työskentelyn aloittaa yhteensä noin tuhat henkilöä. Viraston päätoimipaikka on Seinäjoki, ja toiminta jatkuu nykyisillä toimipaikoilla. 

Ruokavirasto näkyy vuoden alusta lähtien erityisesti uusissa yhteystiedoissa ja ruokavirasto.fi - verkkosivuilla.  Nykyisiin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt viestit ohjautuvat aluksi edelleen uusiin sähköpostiosoitteisiin ja Eviran verkkosivuille tulijat ohjataan Ruokaviraston sivuille.

Yhteystiedot 1.1.2019 alkaen:

Ruokavirasto
www.ruokavirasto.fi
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
kirjaamo@ruokavirasto.fi
postiosoite: PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO
puhelinvaihde 029 530 0400

Livsmedelsverket
www.livsmedelsverket.fi
e-postadresser: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi
kirjaamo@ruokavirasto.fi
PL 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
tfn 029 530 3400

Laskutus vuodenvaihteen jälkeen:

Mikäli laskutus tilauksesta tapahtuu Eviralle 20.12.18 jälkeen, pyydetään toimittajia huomioimaan mahdollisuus laskuttaa tapahtuma tammikuun puolella. Tällöin käytössä on uusi järjestelmä ja uudet laskutustiedot:

Ruokaviraston laskutusosoite, Y-tunnus sekä alv-tunnus (käytössä 1.1.2019 alkaen): 

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003729116867
OpusCapita SolutionsGroup Oy 
Välittäjätunnus: E204503
Y-tunnus: 2911686-7
Alv-tunnus: FI2911686

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2018