Hyväksyttyjen laboratorioiden vertailutulokset hyvällä tasolla

Ruokavirasto on käynyt läpi hyväksyttyjen laboratorioiden toimittamat uusimmat koosteet laboratoriorekisterissä olevien menetelmien pätevyyskokeista. Toteutettu seuranta koski vuosia 2016 ja 2017.

Ruokavirasto pyysi toimittamaan tiedot pätevyyskokeiden ja muiden vertailututkimusten tuloksista kevään aikana. Viraston mikrobiologian ja kemian laboratorioiden tutkijoiden mukaan tulokset olivat pääosin hyväksyttäviä ja osoittivat toiminnan luotettavuutta. Poikkeavien tai puutteellisten tulosten syitä ja korjaavia toimenpiteitä on käyty läpi yhteistyössä laboratorioiden kanssa. 

Ruokavirasto seuraa hyväksyttyjen laboratorioiden toimintaa osana EU:n valvonta-asetuksen mukaista vertailulaboratoriotoimintaa. Nyt toteutettu seuranta koski elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste- ja eläinten ulostetutkimuksiin viranomaisvalvonnassa ja lakisääteisessä omavalvonnassa käytettäviä mikrobiologisia ja kemiallisia menetelmiä. Vastaava seurantakysely toteutetaan seuraavan kerran keväällä 2019.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Saija Hallanvuo, mikrobiologiset menetelmät, p. 040 489 3448
saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi
Tutkija Mirja Hokkanen, kemialliset menetelmät, p. 040 489 3406, mirja.hokkanen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018