Laboratorioiden välinen vertailumittaus 15/2018

14.11.2018

Evira toteutti yhdessä Proftest SYKEn kanssa maanparannusaineen kypsyysastetta, fytotoksisuutta sekä kemiallista koostumusta koskevan vertailumittauksen toukokuussa 2018. Vertailumittaukseen osallistui yhteensä 11 osallistujaa, joista kahdeksan oli Suomesta.

Osallistujat analysoivat viherjätekomposti- ja lietekompostinäytteistä yhteensä 14 testisuuretta, kuten fytotoksisuutta, hiilidioksidintuottoa, kuivapainoa, pH, sähkönjohtavuutta sekä näytteiden orgaanisen aineen pitoisuutta. Testisuureen vertailuarvona käytettiin osallistujien ilmoittamien tulosten keskiarvoa. Osallistujien menestymistä arvioitiin z-arvon perusteella ja tavoitehajonta määritettiin vertailukokeen hajonnan perusteella.

Tulosten perusteella osallistujat hallitsivat kyseiset määritykset pääasiassa hyvin. Kaikkiaan 96 prosenttia tuloksista oli hyväksyttäviä, kun pH-määrityksessä sallittiin 1 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 25 - 80 prosentin poikkeama vertailuarvosta. Tulosten perusteella todettiin, että on tarvetta tarkempaan ohjeistukseen tuloksiin vaikuttavien menettelyiden, kuten tulosten ilmoittamistavan sekä laskentakaavojen käytön suhteen. Käytäntöjen harmonisointia tulisi jatkaa koulutusta tarjoamalla ja päivittämällä nykyisiä ohjeita sellaisilla yksityiskohdilla, jotka voivat vaikuttaa tuloksiin.

Proftest SYKE antaa mielellään asiantuntemusta vertailumittauksien toteutuksessa. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä erikoistutkija Katarina Björklöfiin, puhelin 0295 251 086, katarina.bjorklof@ymparisto.fi.

Tutustu raporttiin Interlaboratory Comparison Test 15/2018 Soil improver maturity test (pdf)

Lisätietoja:
erikoistutkija Liisa Maunuksela, p. 0400 256 097, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2019