Ohjeita laboratoriolle: Valtakunnallinen lehtivihannesprojekti – Bacillus cereus, E. coli, STEC ja EPEC-tutkimukset

Helmikuussa käynnistyi Eviran valtakunnallinen Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa 2018—2019 -valvontaprojekti, josta laboratoriot saavat tilauksia valvontayksiköiltä.

Laboratorioiden tulee käyttää projektin tutkimuksiin akkreditoituja menetelmiä. Alustava STEC- ja EPEC -tutkimukset tehdään ISO/TS 13136:2012 menetelmän mukaisesti. E. coli­ -määritykseen käytetään ensisijaisesti menetelmiä EN/ISO 16649–2:2001 tai NMKL 125:2005, muunneltu (ß- glukuronidaasin tuotto tutkitaan). Bacillus cereus -ryhmän (alustava Bacillus cereus) tutkimukset tehdään käyttäen menetelmiä EN/ISO 7932:2004 tai NMKL 67: 2010 (laskenta suoritetaan Bacillus cereus –selektiiviagarilta).

Projektiin kuuluvissa STEC-, EPEC- ja Bacillus thuringiensis -tutkimuksissa analyysit toteutetaan paikallislaboratorioiden ja Eviran Mikrobiologian laboratorion yhteistyönä. Paikallislaboratoriot vastaavat alustavan STEC- ja EPEC -bakteerin toteamisesta ja Bacillus cereus -ryhmän bakteerien määrittämisestä. Evira puolestaan vastaa STEC- ja EPEC-bakteerien varmistamisesta viljelymenetelmällä (tutkimuksen loppuunsaattaminen) sekä Bacillus thuringiensis -bakteereille ominaisen kiteentuoton tutkimisesta eristetyiltä B. cereus -ryhmän bakteereilta.

Tutkimuksen eri vaiheiden toteuttaminen eri toimipaikoissa sijaitsevien toimijoiden yhteistyönä aiheuttaa luonnollisesti lisähaasteita analyysien onnistumiselle. Ensimmäisten jatkotutkimusnäytteiden saavuttua olemme havainneet, että näytteitä jatkotutkimuksiin lähettävien laboratorioiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota etenkin seuraaviin asioihin:

STEC- ja EPEC-rikastusliemien toimittaminen Eviraan mahdollisimman nopeasti. Alustavasti STEC- tai EPEC-positiivisiksi todettujen rikastusliemien tulee saapua Eviraan neljän vuorokauden kuluessa rikastuksen päättymisestä, jotta analyysin jatkaminen viljelyvarmistuksella pysyy luotettavana.
Jatkotutkimuksiin lähetettävien Bacillus cereus -ryhmän bakteerien pitoisuuden tulee olla vähintään 10 000 pmy/g. Projektin tutkimukset kohdennetaan korkeampiin B. cereus -ryhmän bakteerien pitoisuuksiin, jotka voivat olla merkittäviä mahdollisen sairastumisen kannalta.
Projektin näytteille tulee käyttää projektin omia lähetteitä (2 kpl/lähetys).
Projektin tarkempi kuvaus, ohjeet paikallisvalvontalaboratorioille sekä tutkimus- ja jatkotutkimuslähetepohjat ovat saatavilla Eviran internet-sivuilla: Patogeenit-pakatuissa-lehtivihanneksissa-2018-2019.

Projektin näytteiden lähettämiseen ja laboratoriotutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä:

Saija Hallanvuo: saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi, p. 040 489 3448 (STEC ja EPEC)
Maria Nummela: maria.nummela@ruokavirasto.fi,  p. 040 489 3456 (Bacillus)

Sivu on viimeksi päivitetty 31.7.2019