Seleenin vertailututkimus, syksy 2017

Kansallisena vertailulaboratoriona Ruokaviraston tehtävänä on EU:n valvonta-asetuksen EC No 882/2004 mukaisesti koordinoida hyväksyttyjen virallisten laboratorioiden toimintaa. Vertailututkimusten järjestäminen tarjoaa Ruokavirastolle keinon seurata hyväksyttyjen laboratorioiden menestymistä sekä itse laboratorioille mahdollisuuden kehittää laboratoriotulosten laatua.

Kemian tutkimusyksikkö järjesti viime vuodenvaihteessa vertailututkimuksen, jossa määritettiin seleenin pitoisuus kuivatusta lihanäytteestä. Kyseinen tutkimus oli ensimmäinen Kemian tutkimusyksikön itse järjestämä vertailututkimus. Tutkimus oli osa Kemian tutkimusyksikössä tehtyä pro gradu-tutkielmaa, jossa tutkittiin seleenin mittausta häiritseviä tekijöitä ICP-MS-tekniikassa. Seleeni on mielenkiintoinen analytiikan kohde, sillä se on ihmisille ja eläimille täysin välttämätön hivenaine, mutta liian suurina pitoisuuksina se on terveydelle haitallinen. Lisäksi seleeni on ICP-MS-analytiikan kannalta suhteellisen haasteellinen alkuaine määrittää. 

Seleenin vertailututkimukseen osallistui yhteensä kymmenen laboratoriota, joista seitsemän oli suomalaisia laboratorioita. Kaikkien osallistuneiden laboratorioiden mittaustulokset olivat tulosten arvioinnin perusteella hyväksyttäviä, sillä laboratorioiden z-arvot olivat kaikki itseisarvoltaan alle kaksi. Tulosten perusteella voidaan siis sanoa seleenianalytiikan olevan Suomessa hyvin hallussa. Mittaustulosten yhteydessä laboratoriot ilmoittivat myös käytetyn mittausmenetelmän. Suurin osa tuloksista oli määritetty käyttäen ICP-MS-tekniikkaa. Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että suurempaa törmäyskaasuvirtausta käyttävät laboratoriot saivat hieman pienempiä seleenituloksia kuin pienempää virtausta käyttävät laboratoriot.  

Linkki: Pro gradu –tutkielma, Janne Järvinen

Lisätietoja:

Tutkija Janne Järvinen, p. 050 349 6763, janne.jarvinen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018