Uusi mittausepävarmuuslaskuri Ruokaviraston sivuilla

Ruokaviraston sivuilla on julkaistu laskuri mikrobiologisten kvantitatiivisten määritysten mittausepävarmuuden laskemista varten. Se korvaa Ruokaviraston aiemmin ylläpitämän, S. Niemelän julkaisuun (MIKES J1/2001) perustuvan laskentataulukon.

Nyt julkaistu laskuri perustuu myöhemmin tänä vuonna julkaistavaan uusittuun ISO 19036 -standardiin. Se ohjeistaa mittausepävarmuuden laskemisen yhdistettynä epävarmuutena komponenteista, jotka ovat 1. tekninen epävarmuus, 2. matriisista johtuva epävarmuus ja 3. mikrobien epätasaisesta jakautumisesta johtuva epävarmuus.

Standardin soveltamisalueeseen kuuluvat elintarvikkeet, rehut, elintarvikkeiden tuotanto- ja käsittely-ympäristön näytteet sekä alkutuotannon näytteet. Se kattaa kvantitatiiviset mikrobiologiset määritysmenetelmät, jotka perustuvat pesäkelaskentaan, MPN-tekniikoihin, erilaisiin laitetekniikoihin (esim. impedanssi tai virtaussytometria), molekyylibiologiaan (esim. kvantitatiivinen PCR) tai ATP-mittaukseen.

Linkki mittausepävarmuuslaskuriin 

Lisätietoja:   

Maria Simola, puh. 040 178 6623maria.simola@ruokavirasto.fi 
    
Kirsi-Maria Eklund, puh. 040 028 7436  kirsi-maria.eklund@ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2024