Ohjeita laboratorioille

Kansallisena vertailulaboratoriona Ruokavirasto ohjaa valtakunnallisesti näytteitä tutkivien laboratorioiden toimintaa vertailuaineisiin, laadunvarmistukseen sekä tutkimus- ja näytteenottomenetelmiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Ruokavirasto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen (ISO/CEN, IDF) ja pohjoismaiseen (NMKL) elintarvikeanalytiikan menetelmien kehittämistyöhön.

Näille sivuille kerätään hyväksyttyjä laboratorioita hyödyttävää tietoa ja ohjeistusta vertailulaboratoriotoimintaan liittyen. Menetelmäohjeita on saatavissa pyynnöstä Ruokaviraston laboratorion tutkijoilta (ks. yhteystiedot).

Sivu on viimeksi päivitetty 11.2.2020