Mikrobilääkeherkkyyden testaaminen

Suositukset laboratorioille tavallisimpien eläimille tautia aiheuttavien bakteerien mikrobilääkeherkkyyden testaukseen

Bakteerien herkkyyttä mikrobilääkkeille tutkitaan pääasiassa silloin, kun herkkyyttä ei olemassa olevan tiedon perusteella voida ennustaa. Tällöin tutkitaan lähinnä hankittua resistenssiä, koska bakteerien luonnollinen resistenssi yleensä tunnetaan entuudestaan. Mikrobilääkeherkkyyden testauksessa tulisi noudattaa kansainvälisiä standardeja, joita tarjoaa mm. ISO (International Organization for Standardization) ja CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).

Bakteerit luokitellaan S/I/R-raja-arvojen perusteella testattavalle mikrobilääkkeelle herkkiin (S) tai resistentteihin (R) tai joissain tapauksissa, sijoittumaan herkkyydeltään jonnekin niiden välille I- eli intermediate-ryhmään. CLSI:n standardeissa on osalle eläimille tautia aiheuttavista bakteereista bakteerilaji-, mikrobilääke- ja indikaatiokohtaiset raja-arvot, mutta niiden puuttuessa on bakteerin herkkyyttä usein arvioitava ihmisten lääkintään suunnattujen standardien raja-arvoja käyttämällä. Myös mikrobilääkekiekkojen valmistajilla voi olla omia raja-arvoja.

Testattavat mikrobilääkkeet -taulukoihin on pyritty valitsemaan eri taudinaiheuttajabakteerien testaamisen kannalta oleelliset mikrobilääkkeet siten, että ne huomioivat myös Ruokaviraston laatimat
mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Mikrobilääkeryhmän lääkkeiden välillä vallitsee usein ristiresistenssi, mikä on otettu huomioon testattavia mikrobilääkkeitä valittaessa. Suositukset testattavista mikrobilääkkeistä on annettu tavallisimmille eläimille tautia aiheuttaville bakteereille, lista ei siis kata kaikkia eläimille tautia aiheuttavia bakteereita.

Varsinaisen herkkyysmäärityksen lisäksi on tietyissä tilanteissa tarpeen testata myös jonkin resistenssitekijän esiintymistä tutkittavassa bakteerikannassa, esimerkiksi stafylokokkien beetalaktamaasivälitteistä resistenssiä.

Tarkempia tietoja suositeltavista menetelmistä voi kysyä Ruokavirastosta.

 

Lisätietoja:

Suvi Nykäsenoja, johtava tutkija
puhelin 040 489 3447
suvi.nykasenoja@ruokavirasto.fi

Satu Olkkola, erikoistutkija
050 492 9825
satu.olkkola@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2023