Vertailulaboratorion yhteystiedot

 • E. coli, myös shigatoksiinia tuottavat E.colit (STEC/VTEC)
  -Elintarviketutkimukset: Saija Hallanvuo, p.040 489 3448
  -Eläin- ja ympäristötutkimukset: Tarja Pohjanvirta, p. 044 720 1493
 • Eläinperäiset proteiinit rehuissa: Maria Aarnio (mikroskopointi), p. 040 489 3456 , Merja Hämäläinen (PCR), p. 050 435 6827
 • Kampylobakteerit: Marjaana Hakkinen, p. 0400 287 417
 • Listeria monocytogenes: Suvi Wallgren, p. 050 573 8190
 • Loiset (erityisesti Trichinella, Echinococcus ja Anisakis): Antti Oksanen, p.044 5616 491
 • Maito ja maitotuotteet
 • Mikrobilääkeresistenssi: Suvi Nykäsenoja, p. 040 489 3447, Satu Olkkola, p. 050 492 9825
 • Mikrobiologiset mikrobilääkejäämätutkimukset: Katariina Pekkanen, p. 040 159 1267 
 • Salmonella
  -Eläin- ja alkutuotannon tutkimukset: Henry Kuronen, p. 044 720 1782
  -Elintarvike- ja rehututkimukset: Satu Hakola, p. 040 524 1974
  -Serotyypitykset: Henry Kuronen, p. 044 720 1782
 • Stafylokokit ja niiden enterotoksiinit: Satu Hakola, p. 040 524 1974
 • Utaretulehdustutkimukset: Tiina Autio, p. 044 720 1492
 • Kemialliset tutkimukset: Satu Mykkänen, p. 050 560 9982
Sivu on viimeksi päivitetty 23.9.2021