Funktion i djurkrasch

Gör så här om det inträffat en krock med ett vilt djur 

Enligt djurskyddslagen ska vilda djur som är sjuka, skadade eller annars i hjälplöst tillstånd  hjälpas, om det är möjligt. Om det är uppenbart grymt mot det att hålla det vid liv, ska djuret avlivas eller avlivningen ombesörjas.

Vid olyckor skadas vilda djur ofta allvarligt. Då är det tillåtet att avliva djuret så snabbt som möjligt. Om du inte själv kan eller klarar av att avliva djuret, ska du be om hjälp eller se till att polisen eller SRVA som ger assistans  då det gäller storvilt kommer till platsen.

Livsmedelsverket önskar prover av vildsvin och hjortdjur som hamnat i en trafikolycka för uppföljning av sjukdomar i vilda djur. Mer information  

Vildsvin:  https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vildsvin/

Andra vilda djur:  https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-djursjukdomar/anvisningar-for-provtagning/vilda-djur/

Finlands viltcentrals instruktioner för viltkollisionssituationer https://riista.fi/sv/vilthushallning/viltskador-och-konflikter/hur-ska-man-agera-pa-en-viltolycksplats/

Sidan har senast uppdaterats 13.11.2019