Vinterutfodring av fåglar

På en bra matningsplats serveras maten från automater i vilka fågeln inte kan gå in. Då förorenas inte maten av fåglarnas saliv och avföring som kan sprida sjukdomar. Vissa sjukdomsalstrare, såsom salmonellabakterien som sprider sig via avföring, kan smitta även människor och andra djur som rör sig på matningsplatsen. Fröautomaterna ska vara av hållbart och rengörbart material.

Fåglarna sprider ut frön och skalen på matningsplatsen och även avföring samlas på marken. Matningsplatsen ska tidvis rensas från avfall, särskilt om vädret blir varmare och omgivningen kring matningsplatsen blir fuktig.

Ju mer mat det finns och ju högklassigare maten är, desto mer fåglar kommer det till matningsplatserna. Avföringen hos en fågel som bär smittan kommer i kontakt med tiotals, även hundratals fåglar på fågelbordet. Mängden mat ska hållas rimlig, så att det är lättare att hålla matningsplatsen ren och ha kontroll över sjukdomssituationen. Om du är mycket ivrig att mata fåglar och har rikligt med mat, kan du fundera på att sätta upp en annan matningsplats på ett annat ställe i stället för att bygga ut det gamla.

Matningsplatsen bör väljas så att den inte orsakar olägenhet för grannarna. En bra skött matningsplats ger glädje och nytta för såväl fåglarna som människorna i närmiljön.

Ibland kan en sjukdomsepidemi trots alla försiktighetsåtgärder bryta ut på en matningsplats. Ibland ser man många döda, ibland endast några enskilda sjuka fåglar. För undersökning av sjukdomar och döda fåglar lönar det sig att skicka döda fåglar till Livsmedelsverket. Fågelproverna från matningsställena är en viktig del av den riksomfattande sjukdomsuppföljningen och inga avgifter debiteras för undersökningarna. Undersökningsresultatet sänds alltid skriftligt till provets avsändare.

Kolla vad din hemkommun eller ditt bostadsaktiebolag säger om matning av fåglar.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018