Sällskaps-, hobby- och kelldjur

Med sällskaps-, hobby- och kelldjur avses hundar, katter och andra små djur som hålls till exempel som sällskap, för hobbyer, uppfödning och försäljning. I detta sammanhang anser man att också hästar hör till hobbydjuren. Till sällskaps-, hobby- och kelldjuren hör också myndigheternas tjänstehundar, ledarhundar och andra hjälphundar.

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av sällskaps-, hobby- och kelldjur, liksom alla andra djur, stadgas av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Hållningen av hästar regleras dessutom i statsrådets förordning om skydd av hästar. Hållningen av andra sällskaps-, hobby- och kelldjur regleras dessutom i statsrådets förordning om skydd av hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby, där utförliga krav som gäller bland annat hundars, katters och andra små sällskaps- och hobbydjurs burars storlek, gårdar, skötsel, hantering och behandling fastställs.

Om hållningen av sällskaps- och hobbydjur är yrkesmässig eller annars omfattande, bör man göra en skriftlig anmälan om verksamheten till regionförvaltningsverket i den region där verksamheten bedrivs. Anmälningsplikten gäller också för yrkesmässig eller omfattande försäljning, förmedling, uthyrning, uppfödning, träning och utbildning av djur samt förvaring och skötsel av djur och utbildning i hantering av djuren.

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2018