Hästar

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

Djurskyddskraven angående hästar gäller också ponnyer, åsnor och andra motsvarande hovdjur.

Hållning, skötsel, behandling och hantering av hästar, liksom alla andra djur, stadgas i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning reglerar slakten och avlivning av djur.

Dessutom fastställs de djurskyddskrav som gäller för hållning av hästar i statsrådets förordning om skydd av hästar, där utförliga krav som berör djurhållningsplatsen, apparater och utrustning som används, samt skötsel, behandling och hantering av djur fastställs.

Hästens status som en produktionsdjur eller hobby- och sällskapsdjur beror på dess för gången förefallande användningssyfte. I djurskyddslagstiftningen behandlas hästen primärt som hobby- och sällskapsdjur, men i vissa fall liksom jordbruksproduktion kan den anses vara en produktionsdjur och då måste kraven för produktionsdjur tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024