Djurskyddsinspektion på grund av misstanke

När det finns skäl att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen har en djurskyddsmyndighet rätt att verkställa inspektion.

En inspektion på grund av misstanke utförs oftast av kommunens tjänsteveterinär. Tack vare den nya veterinärvårdslagen som trädde i kraft i november 2009 är det möjligt att med statsmedel anställa i kommunerna tjänsteveterinärer som uteslutande inriktar sig på tillsynsuppgifter, vilket möjliggör att djurskyddstillsynen skiljs åt från veterinärernas övriga uppgifter.

Även hälsoinspektörer och polisen utför djurskyddsinspektioner på grund av misstanke. På den lokala djurskyddsmyndighetens begäran sköter länsveterinärerna också de svåraste djurskyddsinspektionerna. Utöver myndigheterna utförs djurskyddsinspektioner även av djurskyddsövervakare som befullmäktigats av regionförvaltningsverken.

Om man vid inspektionen konstaterar förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna, vidtar myndigheterna åtgärder i enlighet med djurskyddslagen.

Om du misstänker att ett djur sköts eller behandlas på ett sätt som strider mot djurskyddslagen kan du kontakta den lokala djurskyddsmyndigheten.

Kontaktinformation till kommunal- och länsveterinärer hittar du bakom länken till höger på sidan.

Kontaktuppgifter finns också på  Regionförvaltningsverkets egna sidor.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018