Djurhållningsplatserna för hästar ska vara införda i registret före årets slut

23. oktober 2020

Övergångsperioden för den anmälningsplikt som gäller hållande av hästdjur och djurhållningsplatser för hästar löper snart ut. Om djurhållningsplatsen för hästdjur inte har registrerats tidigare, ska uppgifterna anmälas för införande i registret senast 31.12.2020.

Livsmedelsverkets elektroniska ärendehantering för registrering av djurhållningsplatser för hästar är temporärt stängd och öppnas på nytt först år 2021. Tills vidare görs anmälningarna om djurhållning och djurhållningsplatser med en blankett som ges in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälningsplikten gäller också den som håller en enda häst, ponny, åsna eller en korsning av dessa.

När det gäller yrkesmässigt eller annat storskaligt hållande av hästdjur görs en anmälan enligt djurskyddslagen till regionförvaltningsverket. De djurhållningsplatser som anmälts till regionförvaltningsverket är redan införda i registret och för deras vidkommande behövs ingen separat anmälan.  

Ytterligare information:

överinspektör Sanna Varjus tfn 040 489 3355, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Registrering av hästdjurshållare och djurhållningsplatser för hästdjur
Djurhållarregister
Yrkesmässigt och storskaligt hållande av hästdjur