Kom ihåg att göra djurens händelseanmälningar till får- och getregistret i tid

7. december 2022

Lagen om identifiering och registrering av djur förändrades i början av år 2022.

Förändringar skedde band annat i fårens och getternas märknings- och anmälningstider.

 • Lammen och killingarna bör anmälas som födda i födelsedjurhållningsplatsen inom 90 dygn från födseln.

Lammen och killingarna bör märkas i födelsedjurhållningsplatsen inom 90 dygn från födseln.

Alla andra händelseanmälningar, så som djurens köp, utmönstringar och förflyttningar ska anmälas som förut till registret inom sju (7) dygn. Anmälningarna kan göras direkt till får- och getregistret eller med anmälningsblanketter till får- och getregistrets kundservice via mejl eller per post.

Kom ihåg följande saker då du anmäler händelser till får- och getregistret:

 • ifall du gör anmälningarna direkt till får- och getregistret
  • gör anmälningarna i tid och följ ovan nämnda anmälningstider
  • ifall du använder andra anmälningskanaler än Livsmedelsverkets får- och getregister: försäkra dig om att anmälningarna syns i Livsmedelsverkets officiella får- och getregister inom lagstadgad tidsfrist. Komplettera anmälningarna vid behov.
 • Ifall du skickar uppgifterna med blankett per post till får- och getregistrets kundservice
  • observera att blanketten ska vara framme hos kundservicen inom utsatta registreringstiden. Ankomstdatum stämplas på blanketten. När man anmäler med blankett bör man ta i beaktande att det kan ta tid innan uppgifterna syns i registret (postens leveranstid och kundservicens tid för sparande av uppgifterna i registret)
 • Ifall du skickar uppgifterna med mejl till får- och getregistrets kundservice
  • blanketten ska vara framme hos kundservicen inom utsatta registreringstiden. Ankomstdatum stämplas på blanketten. När man anmäler med blankett bör man ta i beaktande att det kan ta tid innan uppgifterna syns i registret (kundservicens tid för sparande av uppgifterna i registret)
 • Ifall du söker djurstöd, observera de olika anmälningssätten också i stödvillkoren till exempel de eventuella referensdagarna.

Anmäl uppgifterna till får- och getregistret i god tid inom angivna anmälningstider och observera veckoslut och helgdagar eftersom kundservicen har stängt då.

Livsmedelsverket rekommenderar att registreringsanmälningar görs till får- och getregistret via e-tjänsten. Ifall detta inte är möjligt så gör blankettanmälningarna genast efter händelsen så att anmälningarnas behandling inte anhopas i får- och getregistrets kundservice.

Livsmedelsverket rekommenderar att beställa i god tid lediga öronmärken för djur som föds.

Mer information:

Identifiering och märkning av får- och getdjur 
Får- och getregistrets kundservice 
Djurstöd och djurbidragens referensdagar 
Nyhetsbrev till jurdbrukarna 29.11.2022