Ett frågeformulär som gäller respons om öronmärken har lagts ut (Publicerad 5.2.2016)

20. november 2018

5.2.2016

Evira har publicerat ett frågeformulär på webbsidorna om öronmärken för får och getter. Vi hoppas få information om får- och gethållarnas erfarenheter av märkenas kvalitet och användbarhet. Med hjälp av responsen kan Evira vid behov agera ifall en märkesmodell inte längre uppfyller förutsättningarna för godkända öronmärken. Responsen från producenterna är synnerligen viktig, eftersom även om ett märke motsvarade kraven då det godkändes så är det endast praktisk erfarenhet av märket som visar hur användbart det är.