Identifierare för får och getter

Enligt EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 uppfyller endast Livsmedelsverkets godkända märken kravet för får och getter. Ifall du vill få nya märkesmodeller godkända bör du kontakta Livsmedelsverkets enhet för djurens välfärd och identifiering, Livsmedelsverket, PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET  

 

Elektroniska identifieringsmärken för får och getter

Av elektroniska identifieringsmärken är endast elektroniska öronmärken tillsvidare tillgängliga. Observera! Godkända microship kan inte ännu beställas för får och getter. För bolustransponder har det inte ännu ansökts om Livsmedelsverkets godkänning.

 

Öronmärken för får och getter

Beställningskanaler, lediga öronmärken som ersättningsmärken för får och getter:

 Kundtjänst, kontaktuppgifter:

  • Får- och getregister
  • Telefonnummer: 0295 205 302
  • postadress: Får- och getregister. Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS,
  • E-postadress: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

Får- och getregistrets kundtjänst tar emot beställningar av öronmärken och förmedlar dem till märkesleverantörerna, men reklamationer som berör märkena och faktureringen av dem ska riktas direkt till leverantörerna.

Öronmärkestänger och andra tillbehör beställas direkt från märkesleverantören:

Stallmästaren: order@stallmastaren.se (på svenska eller engelska)
I samband med beställningen måste lägenhetssignum/kundsignum anges.

Godkända öronmärkesmodeller för får och getter:


Combi 3000 Mini 

Combi 3000 mini -örönmärken.

Stänger som anskaffats före år 2010 kan inte användas till Combi 3000 märken.

Märktång: S1818 OS ID Junior Green-tång, S1960 OS ID Micro-tång och S1828 OS ID Combi Matic-tång. Kontrollera av märkesleverantören.

Traditionellt öronmärke. Kan beställas med eller utan öronnummer.
Storlek: 41 x 34 mm, flera färgvarianter (gul, grön, orange, grå, lila, vit och blå)
Leverantör: OS ID Stallmästaren.


Combi 3000 Mini + E24

Combi 3000 Mini + E24.

Elektroniskt hjälpmärke, med eller utan öronnummer.

Storlek: Elektroniskt avläsbara delen 24 mm i diameter, motstycke Combi 3000 Mini. Levereras i färgerna gul, grön, orange, grå, lila, vit och blå. Fastsättningstänger Combi Junior svart (kontrollera av märkesleverantören). 
Leverantör: OS ID Stallmästaren.


Combi 3000 E23 (öronmärkets elektroniska motstycke har ersatts med ny modell E24 8.4.2024).

Combi 3000 E23 elektroniskt hjälpmärken, med eller utan öronnummer.

Elektroniskt hjälpmärke, med eller utan öronnummer.

Storlek: Elektroniskt avläsbara delen 23 mm i diameter, motstycke Combi 3000 Mini.
Leverantör: OS ID Stallmästaren.


Combi 2000 Mini (inte tillgänglig, har ersatts under året 2019 med Combi 3000 Mini)

Combi 2000 mini öronmärken.

Storlek: 3,3 cm * 3,7 cm
Färgalternativ: gul, grå, lila, orange, blå, grön
Levereras av: OS ID Stallmästaren.


 

Micro

Micro-öronmärken

Storlek: 0,9 cm * 3,5 cm
Färgalternativ: gul, grå, lila, orange, blå, grön, vit
Levereras av: OS ID Stallmästaren

Micro-öronmärkena

Hjälpmärket och huvudmärket är identiska.                

Sidan har senast uppdaterats 23.5.2024