Identifierare för får och getter

Enligt EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 uppfyller endast Livsmedelsverkets godkända märken kravet för får och getter. Ifall du vill få nya märkesmodeller godkända bör du kontakta Livsmedelsverkets enhet för djurens välfärd och identifiering, Livsmedelsverket, PB 200, 00027 LIVSMEDELSVERKET  

 

Elektroniska identifieringsmärken för får och getter

Av elektroniska identifieringsmärken är endast elektroniska öronmärken tillsvidare tillgängliga. Observera! Godkända microship kan inte ännu beställas för får och getter. För bolustransponder har det inte ännu ansökts om Livsmedelsverkets godkänning.

 

Öronmärken för får och getter

Beställningskanaler, lediga öronmärken som ersättningsmärken för får och getter:

 Kundtjänst, kontaktuppgifter:

  • Får- och getregister
  • Telefonnummer: 0295 205 302
  • postadress: Får- och getregister. Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS,
  • E-postadress: lammasvuohirekisteri@ruokavirasto.fi

Får- och getregistrets kundtjänst tar emot beställningar av öronmärken och förmedlar dem till märkesleverantörerna, men reklamationer som berör märkena och faktureringen av dem ska riktas direkt till leverantörerna.

Öronmärkestänger och andra tillbehör beställas direkt från märkesleverantören:

Stallmästaren: order@stallmastaren.se (på svenska eller engelska)
I samband med beställningen måste lägenhetssignum/kundsignum anges.

Godkända öronmärkesmodeller för får och getter:

Combi 3000 Mini 

Combi 3000 mini -örönmärken.

Stänger som anskaffats före år 2010 kan inte användas till Combi 3000 märken. Combi junior märktång behövs för fastsättning.
Tänger: -Svarta Juniortång max 10 år gammal (art.nr N1816) 
               -Allflex röda Total Tagger

Traditionellt öronmärke. Kan beställas med eller utan öronnummer.
Storlek: 41 x 34 mm, flera färgvarianter (gul, grön, orange, grå, lila, vit och blå)
Leverantör: Stallmästaren

Combi 3000 E23 

Combi 3000 E23 elektroniskt hjälpmärken, med eller utan öronnummer.

Elektroniskt hjälpmärke, med eller utan öronnummer.

Storlek: Elektroniskt avläsbara delen 23 mm i diameter, motstycke Combi 3000 Mini.
Leverantör: Stallmästaren

Combi 2000 Mini (har ersatts under året 2019 med Combi 3000 Mini)

Combi 2000 mini öronmärken.

Storlek: 3,3 cm * 3,7 cm
Färgalternativ: gul, grå, lila, orange, blå, grön
Levereras av: Stallmästaren                                                            

Combi E23

Combi E23 elektroniskt hjälpmärken

Ett elektroniskt hjälpmärke, motstycke Combi 2000 Mini eller Combi 3000 Mini
Storlek: diameter 2,3 cm
Färgalternativ: gul (nya färgalternativ kommer snart)
Levereras av: Stallmästaren

Micro

Micro-öronmärken

Storlek: 0,9 cm * 3,5 cm
Färgalternativ: gul, grå, lila, orange, blå, grön, vit
Levereras av: Stallmästaren

Micro-öronmärkena

Hjälpmärket och huvudmärket är identiska.                

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2023