En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter

10. juni 2022

I det nya nötkreatursregistret har förekommit tröghetsproblem efter att tjänsten öppnades för djurhållare 27.4.2022. Livsmedelsverket har utrett orsakerna till tröghetsproblemen i samarbete med verkets partners och förbättrar fortlöpande informationssystemens funktion.

– För en del av användarna har det långsamma kreatursregistret varit till förfång, säger dataadministrationschef Juha Antila. För att göra användandet smidigare görs kontinuerligt förbättringar i registrets informationssystem. Målet är att problemen snabbt blir lösta. Då långsamma tjänster påträffas, prioriterar Livsmedelsverket åtgärdandet av dem.

Ett av de största problemen efter att nötkreatursregistret togs i bruk har varit tillräckligheten hos diskutrymmet i suomi.fi-servicebussens anslutningsserver.  Att diskutrymmet fyllts har orsakat att hela servicebussen kollapsat. Då servicebussen kollapsat har användarna inte längre fått kontakt med nötkreatursregistret. Det har inte varit möjligt att lämna djuranmälningar eller söka uppgifter via intressentgruppernas system.

Suomi.fi-servicebussens diskutrymme har nu utökats. Samarbetet mellan Livsmedelsverket och leverantören av användarservicen har också stärkts för att liknande situationer framöver inte ska uppstå. Livsmedelsverkets databasproblem som bromsat upp utnyttjandet av nötkreatursregistrets tjänster åtgärdades likaså i mitten av maj.

Gränssnittstjänsterna förbättras

Livsmedelsverket erbjuder tjänster till sina intressentgrupper för sökning av uppgifter via nötkreatursregistrets gränssnittstjänster. I en del av gränssnittstjänsterna har förekommit tröghet. Orsakerna till trögheten i intressentgruppernas system beror antingen på de gränssnittstjänster som Livsmedelsverket producerar eller på de tekniska lösningarna i intressentgruppernas egna informationssystem, såsom utnyttjandet av stora massökningar.

Problem med gränssnittstjänsternas prestationsförmåga har efter ibruktagandet yppat sig bland annat för dem som använder mjukvaran MinGård. Det har gått trögt att spara anmälan eller ladda ned sidan. Gränssnittstjänsterna har åtgärdats innan nötkreatursregistret togs i bruk och de åtgärdas fortsättningsvis. Testerna av prestationsförmågan fortsätter likaså i avsikt att kartlägga tröga tjänster.

Som ersättare för massökningarna försöker Livsmedelsverket och intressentgrupperna i samarbete finna ersättande lösningar. Lösningen står inte enbart i Livsmedelsverkets händer. Med intressentgrupperna som gör massökningar ur nötkreatursregistret underhandlas om det hur de använder nötkreatursregistret och hur detta påverkar datasystemens funktion. En lösning måste finnas i samarbete med intressentgrupperna så, att nötkreatursregistret bättre ska kunna användas av djurhållarna.

I arbetet med att åtgärda tröghetsproblemen med nötkreatursregistret samarbetar Livsmedelsverket med sina intressentgrupper. Intressentgrupper är Mtech, som erbjuder mjukvaran MinGård, Faba, Naseva, slakterierna, Honkajoki Oy och Djurens hälsa ETT rf. Livsmedelsverket har tillsammans med intressentgrupper kontaktkanaler, via vilka problemsituationer löses. Livsmedelsverket och Mtech går också regelbundet igenom aktuella frågor som gäller utvecklandet av nötkreatursregistret.

Mer information:

Dataadministrationschef Juha Antila, tfn 050 529 7975, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Information om ibruktagandet av nötkreatursregistret på Livsmedelsverkets webbplats