Nötkreatursregistret

Du kan logga in till tillämpningen på adressen:

https://nauta.ruokavirasto.fi 

Mer information om fullmakter hittas på fullmaktens instruktionssidor eller i snabbanvisningen för fullmakt.

Du finner intruktionsvideor här: Instruktionsvideor för att använda nötkreatursregistret

 

Avbrott och störningar

Just nu finns det inga problem. Om du observerar problem, meddela dem till nautarekisteri@ruokavirasto.fi

15.6.2023 Ersättningsmärkesbeställningen fungerar felaktigt i nötkreatursregistret, fixad 19.6.2023

Felet gäller ersättningsmärkesbeställningar, där man beställer eMärke-produkter. I samma beställning kan det finnas endast enbeställningsrad för eMärken. Beställning av traditionella öronmärken fungerar problemfritt. Detta problem har uppkommit efter versionsuppdateringen 14.6.2023. Felet kommer att repareras inom en vecka. Livsmedelsverket beklagar störningen.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2023