Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning

Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning

Viktiga redskap för djurhållare

På den här sidan lyfter vi fram egenskaper i nötkreatursregistertillämpningen, med vilka djurhållaren kan granska och korrigera sina anmälda uppgifter.

Om du behöver hjälp med nötkreatursregistrets tillämpning, ta kontakt med nötkreatursregistrets kundservice, telefon 029 520 5300 och e-post nautarekisteri@ruokavirasto.fi

Här kan du öppna händelsen som ska kontrolleras och möjligtvis korrigeras. Längst till höger finns ’’korrigera’’-knappen som öppnar händelsen. Nere på sidan finns händelsens anmärkning. Om händelsen behövs korrigeras, kom ihåg att spara händelsen efter korrigeringen. Om uppgifterna är rätt och anmärkningen är obefogad, kan du kvittera anmärkningen som obefogad. Efter kvitterandet ska man inte spara händelsen, för då kommer händelsen på nytt på listan.

Hit kommer en anmälan om någon har sålt djur åt djurhållaren eller köpt djur av djurhållaren.

Förhandsifyllda anmälningarna är i kraft 30 dygn i Livsmedelsverkets nötkreatursregister, ifall djurhållaren inte gör något åt dem. Den förhandsifyllda anmälningen ska kompletteras till en egentlig anmälan förrän den uppdaterar nötkreatursregistrets uppgifter och t.ex. anmälningstidens räkning avslutas.

Händelsen ska kontrolleras och sparas om den är rätt. Om det på listan kommer en händelse på djur som inte har kommit eller farit, måste saken utredas.

’’Gjorda händelser’’-avsnittet listar alla händelser som gjorts under det senaste året. Det här är ett behändigt verktyg för att kontrollera att de senaste anmälningarna är rätt eller eventuellt korrigera dessa. Du kan avgränsa händelser med hjälp av sökfälten och genom att sortera listan med pilen bredvid kolumnrubrikerna.

Vid ’’Gjorda beställningar’’ kan du annullera eller redigera redan gjorda beställningar ända tills märkesleverantören har hämtat beställningen. ’’Redigera’’-knappen försvinner när märkesleverantören har hämtat beställningen. Märkesleverantörerna söker beställningar dagligen, så det lönar sig att korrigera beställningen genast. Efter att beställningen är hämtad är det inte längre möjligt att redigera eller annullera beställningen. Om märkesbeställningen har som status ’’väntar på handläggning’’, kan du öppna beställningen med ’’redigera’’-knappen och nere på sidan finns anmärkningen om varför beställningen inte har gått vidare till märkesleverantören.

’’Gått till slakt’’ ger en överblick på om utmönstringsdagen och slaktanmälan överensstämmer eller om någondera saknas. Den egna utmönstringsanmälningen kan redigeras genom att gå till lokaliseringsuppgifterna från de tre prickarna framför EU-signumet och där trycka på utmönstringsdagen. Om det finns fel i slaktanmälan eller den saknas, bör man kontakta slakteriet.

’’Sänt till destruktion’’-listan fungerar på samma sätt för så väl döda som avlivade djur. Här syns djurens destruktionsanmälningar.

Att göra en anmälan lyckas enklast genom att välja djuret från listan med att kryssa för rutan framför EU-signumet och välja ’’Anmälningsslag’’ i övre kanten av djurlistan. I innehavarspecifika uppgifter kan man ändra djurets öronnummer,namn, ras och användningsändamål. Observera att ändring av öronnummer inte ändrar djurets EU-signum.

Korrigering av anmälan lyckas genom att välja lokaliseringsuppgifter, via de tre punkterna framför EU-signumet. Händelsen som man vill korrigera öppnas genom att trycka på händelsedatumet. Det går även att redigera födelseanmälan. Om fel EU-signum är angivet i händelsen, är det möjligt att byta EU-signum i den gjorda händelsen. 

Sidan har senast uppdaterats 12.5.2023