Nötkreatursregistrets gratis e-tjänst fyller ett år!

27. april 2023

Livsmedelsverkets nya nötkreatursregister togs i bruk 27.4.2022. I samband med ibruktagande av det nya nötkreatursregistret flyttade nötkreatursregistrets kundservice till Livsmedelsverket. Då öppnades också e-tjänsten som är gratis för alla aktörer.

Under det första året har nötkreatursregistrets e-tjänst haft över 1600 användare. Nötkreatursregistrets kundservice har under det första året i 23177 samtal skött ärenden per telefon. Därtill har kundservicen skött ett stort antal ärenden via e-post. Nötkreatursregistret fungerar tillsammans med flera samarbetspartners via informationsleden och information överförs ca. 100 000 gånger per dag.   

Man loggar in till nötkreatursregistrets e-tjänst via Suomi.fi-identifieringen med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. I e-tjänsten kan man göra alla lagstadgade anmälningar för nötkreatur. Tillämpningen hittas på adressen: https://nauta.ruokavirasto.fi

Nötkreatursregistrets e-tjänst erbjuder flera användbara funktioner så som förhandsifyllda anmälningar och anmälningar om felaktiga händelser. I tillämpningen kan man bland annat själv kontrollera sina djurregisteruppgifters aktualitet och dessutom fungerar tillämpningen som en kanal för myndighetsmeddelande. Tips om användningen av nötkreatursregistertillämpningen hittas på Livsmedelsverkets hemsida