Tips för användning av nötkreatursregistrets tillämpning

24. januari 2023

Du visste väl att du enkelt kan göra nötkreaturens lagstadgade anmälningar, så som förflyttningar, födslar och köp, och beställa öronmärken med Livsmedelsverkets gratis tillämpning. Du kan även smidigt kontrollera och korrigera anmälningar, som du gjort med en kommersiell programleverantörs tillämpning (till exempel Min Gård). Till Livsmedelsverkets gratis tillämpning loggar man in med bankkoder på adressen nauta.ruokavirasto.fi

Tilläggsinformation och flera tips för användningen av tillämpningen hittar du här.