Ytterligare ett fall av IHN hos laxfisk på Åland

8. oktober 2021

Fisksjukdomen IHN har påträffats vid ytterligare en regnbågslaxodling på Åland, mindre än 10 km från de odlingar där sjukdomen tidigare påträffats. Smittan bekräftades i samband med provtagningar från fiskhållningsplatser inom den tidigare upprättade övervakningszonen. På grund av det nya fallet av IHN kommer Livsmedelsverket att ändra den tidigare upprättade restriktionszonen. Utrotandet av sjukdomen från de tre tidigare besmittade fiskodlingsplatserna framskrider väl.

IHN-viruset förorsakar infektiös hematopoietisk nekros med vävnadsdöd i fiskens blodbildande organ och en allvarlig fisksjukdom som ska bekämpas enligt lag. Viruset som förorsakar IHN-sjukdom spred sig till Åland i samband med import av regnbågslax från en dansk fiskodling i våras. Livsmedelsverket beordrade i juni att samtliga regnbågslaxar vid tre IHN-besmittade fiskhållningsplatser skulle avlivas för att förhindra spridningen av sjukdomen till andra fiskodlingar på Åland. De sista regnbågslaxarna slaktades i september.

Rengörings- och desinfekteringsarbetet vid de tre tidigare besmittade odlingsplatserna är nästan klart. Efter saneringsåtgärderna hålls fiskhållningsplatserna tömda på regnbågslax i 16 veckors tid och efter tomhållningsperioden kan ny regnbågslax tas in. Den senaste besmittade fiskhållningsplatsen kommer att saneras på motsvarande sätt. För att kontrollera saneringsåtgärdernas effektivitet kommer en förstärkt uppföljning av sjukdomen att pågå i minst två år för att områdets IHN-fria status kan återupptas. Sjukdomssituationen vid övriga fiskodlingsplatser på Åland följs genom inspektioner och provtagningar.

Fiskarna vid den senaste besmittade odlingen beordras att slaktas och kan användas normalt.

IHN-sjukdomen konstaterades första gången i Finland under vintern 2017–2018 på fastlandet i områden kring Tervo, Ijo, Kaavi och Nurmes, på totalt sex olika fiskhållningsplatser. För att utrota sjukdomen från dessa områden avlivades eller slaktades all fisk vid de besmittade fiskhållningsplatserna, varefter anläggningarna rengjordes och desinficerades. Bekämpningsåtgärdernas effektivitet följdes upp genom en intensifierad undersökning av fisk från områden med smitta under två års tid och områdena har från och med 15.9.2021 officiellt förklarats fria från IHN. IHN-viruset som spred sig från Danmark till Åland är av en annan typ än tidigare påträffats i Finland och saknar därmed koppling till de tidigare IHN-utbrotten på fastlandet.

På grund av IHN-sjukdomen på Åland kommer även vild fisk att fångas och undersökas. Sjukdomen kan förutom regnbågslax smitta till exempel lax och spridas vidare med vild fisk och vattenströmmar. IHN-sjukdomen smittar inte människa eller sällskapsdjur och man kan fiska och äta fisk som normalt. De som fiskar på Åland i västra delar av Föglö skärgård uppmanas dock att torka eller desinfektera sina fiskeredskap innan de används på andra områden.

Mer information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

IHN hos laxfiskar 
Anvisning för fritidsfiskare