Yersinios ERM

Yersinios eller rödmunsjuka orsakas av bakterien Yersinia ruckeri och är vanlig hos odlade fiskar i hela världen. Sjukdomen har diagnostiserats hos ett flertal olika fiskarter i såväl sötvatten som havsvatten. Y. ruckeri-stammarnas egenskaper och förmåga att alstra sjukdom varierar. I Finland har de största sjukdomsutbrotten påvisats hos regnbåge i havsområdet från och med år 2007 då man i samband med sjukdomsfall påvisade bakteriestammar som tidigare varit okända hos oss. Hos oss har ERM-bakterien även påträffats hos odlad sik, stör, gös, öring och lax.

Symptom

Sjukdomssymtomen är blödningar i främre delen av buken, runt munnen och vid fenbaserna samt utstående eller inflammerade ögon. Då man öppnar akut sjuka fiskar konstateras i allmänhet punktformiga blödningar på ytorna av de inre organen och i muskulaturen och kraftigt förstorad, mörk och skör mjälte. Den nedre delen av tarmen är ofta blodig. Förändringarna påminner om dem som påträffas vid VHS.

Diagnos och provtagning

Diagnosen är baserad på isolering av bakterien i fiskens vävnader.

Smittvägar

Risken för att sjukdomen ska spridas är som störst vid förflyttning av fisk. I anläggningar där sjukdomen har förekommit förblir fiskarna ofta symtomfria smittbärare.  Sjukdomen kan också överföras till anläggningarna via vatten, material som varit i beröring med fiskar samt vilda fiskar. Y. ruckeri- bakterier kan överleva i bottensedimentet i flera månader. Korrekt desinficering av rom förhindrar spridning av sjukdomen via rom.

Bekämpning och profylax

Förekomst av yersinios ska anmälas varje månad till Livsmedelsverkets kontrollavdelning. Yersinios kan behandlas med antibiotika som blandas i fodret, men effekten är ofta kortvarig eftersom smittbärare blir kvar i stimmet och sjukdomen ofta bryter ut på nytt.

Yersinios kan förebyggas effektivt genom vaccinering. År 2009 kom ett vattenlösligt vaccin ut på marknaden i Finland. Det kan doseras antingen genom att fiskarna badas i vaccinet eller genom att injicera vaccinet i fisken. Vaccination genom injektion ger det bästa skyddet mot sjukdomen. I Finland är det emellertid lika viktigt att skydda fiskarna även mot vibrios och furunkulos, men det finns inget kombinerat injektionsvaccin på marknaden som utöver Yersinia även skulle innehålla även vibrios- och furunkuloskomponenter. Fiskarna vaccineras därför i regel mot yersinios genom bad, eftersom två skilda injektionsvacciner stressar fiskarna och det även blir dyrt. Man har ändå redan erfarenhet av badvaccination och metoden har visat sig ge ett gott skydd mot sjukdomen. Det skulle ändå vara av primär betydelse att få ut ett kombinationsvaccin på fältet, eftersom man då endast skulle behöva vaccinera fiskarna en gång.

Förekomst i Finland och i andra länder

I Finland har sjukdomsutbrott förekommit främst i havsområdet. Av dessa har två olika biotyper (1 och 2) isolerats av bakterien Yersinia ruckeri. Båda skiljer sig vad egenskaperna beträffar från den biotyp 1 som har påträffats i inlandet och hos vilt levande fiskar och som inte har orsakat några betydande problem i anläggningar i inlandet.

Yersinios har tidigare betraktas som en sjukdom i varma vatten, men i Finland har sjukdomsutbrott förekommit inte endast i varmt vatten utan till och med vid en temperatur på fem grader.

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2018