Användningen av animaliska biprodukter som foder

Användningen av biprodukter vid utfodring av djur är noggrant reglerad och innehåller en mängd begränsningar. Allmänt taget kan man säga att biprodukter i störst utsträckning får användas som foder för pälsdjur. Mest begränsad är användningen i foder för livsmedelsproducerande djur. Bakgrunden till att användningen av biprodukter som foder är begränsad står att finna i BSE-krisen på 1990-talet, dvs. den så kallade galna kosjukan. Mer om BSE kan du läsa här.

Under rubriken Användning av animaliska biprodukter som djurfoder hittar du information om hund- och kattmat och tillverkningen av den, pälsdjursfoder, bearbetat animaliskt protein samt användning av mjölkbaserade biprodukter som foder. Ur lagstiftningssynpunkt betraktas all djurmat och allt djurfoder som foder.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2018