En webbläsarversion av blankett F för primärproducenter av foder har skapats

13. oktober 2023

Blankett F för primärproducenter av foder, som används för att rapportera nya registreringar, ändringar och nedläggningar, har uppdaterats till ett webbläsarformat. Innehållet i blanketten är detsamma. Den gamla blanketten kommer att fasas ut i slutet av 2023. En länk till den nya F-blanketten finns på höger sida av foderprimärproducenternas webbsida.