Information om foderkontroller finns på Livsmedelsverkets webbplats

29. november 2023

En mängd information om foder, foderindustrin, lagkrav och foderkontroll finns på livsmedelsverkets webbplats.  

Fodermyndighetens främsta roll är att kontrollera foder för livsmedelsproducerande djur, eftersom det har en direkt koppling till livsmedelssäkerhet och därmed människors hälsa. På grund av detta är de flesta kontroller inriktade på foder för livsmedelsproducerande djur, men kontroller utförs också på sällskapsdjursfoder och tillverkare av sällskapsdjursfoder. Resultaten av dessa kontroller finns i rapporterna nedan.

De som är intresserade av sällskapsdjursfoder och foderkontroll i allmänhet uppmanas att läsa följande översikter på livsmedelsverkets webbplats: