Medicinering av hästar

Guide om medicinsk behandling av hästar. (Uppdaterad i maj 2019) är inte längre giltig.

Mer information om identifiering och registrering av hästar finns här.

Minneslista om kraven i lagstiftningen -medicinsk behandling, märkning och registrering, djurvälförd (januari 2022)

Komissionens förordning (EU) nr 122/2013 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur

Sidan har senast uppdaterats 23.3.2023