Registreringen av hundar tog fart

15. maj 2023

Under de första dagarna har över 14 000 hundar anmälts till Livsmedelsverkets hundregister. Hundregistret öppnades för privatkunder den 8 maj. Det finns ännu en hel del kvar att göra för att målen för myndighetsregistret ska uppnås före årets slut. Du kan registrera din egen hund på adressen: koirarekisteri.ruokavirasto.fi.

Ivrigast har andra raser än de som finns upptagna i rasorganisationernas rasförteckningar (över 2 000 hundar) anmälts till registret, de näst största grupperna är labradorer och finska lapphundar. Sammanlagt finns det redan representanter för 280 olika hundraser i registret. 85 procent av hundarna i registret är födda i Finland.

Ibruktagandet av hundregistret har i huvudsak gått bra. Vissa kunder har råkat ut för felsituationer och man gör aktivt korrigeringar i anslutning till dessa. Hundregistrets kundtjänst är till hjälp i eventuella problemsituationer och respons om tjänsten kan också ges via responsblanketten. Uträttandet av ärenden i hundregistret öppnas stegvis och senast i augusti kan även hundar som registreras för FO-nummer anmälas till registret.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutade 2021 att alla hundar som bor i Finland i fortsättningen ska identifieringsmärkas och registreras. I många andra EU-länder finns det redan en sådan lagstiftning. Obligatorisk identifieringsmärkning och registrering är ytterligare ett sätt att förbättra hundarnas välbefinnande. På detta sätt försöker man synliggöra till exempel de aktörer som säljer betydande mängder antingen importerade hundar eller hundar uppfödda i Finland. Det är mycket viktigt att man vid anskaffningen av hunden försäkrar sig om att hunden har anmälts till registret. Om så inte är fallet bör hundköparna fundera på om det finns något i säljarens verksamhet som man vill dölja.

Hundregistret utvecklas hela tiden och öppnandet av registreringen är ett första steg mot att samla in myndighetsinformation som beaktar alla hundar. Även den kommande lagen om djurens välbefinnande medför bestämmelser om försäljning av hundar och import av hundar i försäljningssyfte. Dessutom blir veterinärerna skyldiga att anmäla fel och sjukdomar som de diagnostiserat hos hundar och som begränsar användningen av djuret för avel. Dessa anmälningar görs i framtiden till Livsmedelsverkets hundregister.

I offentligheten och i sociala medier har hundregistret diskuterats mycket. Utöver dem som förhåller sig kritiskt till skyldigheten finns det också många som ser positivt på fördelarna med registreringen, t.ex. för hundarnas välbefinnande och hälsa. Svar på de flesta frågor som väckt diskussion bland medborgarna finns på Livsmedelsverkets webbplats: vanliga frågor om hundregistret.

Mer information:

Specialsakkunnig Kirsi Vehkakoski, tfn 029 520 4204
Enhetschef Jaana Mikkola, tfn 029520 4700

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Kundtjänst:

Hundregistrets kundtjänst, koirarekisteri@ruokavirasto.fi, tfn 020 690 500

Läs mer:

Hundregistret 
JSM:s förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022)