Tänker du hålla sommarfår eller hobbyhöns?

30. juni 2023

Kom ihåg, att ägaren är ansvarig för identifiering och registrering av sina djur samt för djurens hälsa och välbefinnande hela djurets livslängd.

De krav som lagstiftning ställer på djurhållning bör uppföljas oberoende av djurantalet eller djurhållningstiden vad beträffar får, getter och höns.

Avsikten med registrering av djurhållningsplatsen och djuren är att säkerställa djurens välbefinnande samt att försäkra sig om att djuren inte förorsakar fara för sjukdom för andra djur eller människor.

Kolla minneslistor: vad du måste tänka på när du håller sommarfår, -getter och -kycklingar som sällskapsdjur