Mjölk och mjölkbaserade biprodukter

Användning av mjölk och mjölkbaserade biprodukter vid utfodring av livsmedelsproducerande djur

Mjölkbaserade produkter som kommer från en anläggning inom mjölkbranschen, detaljhandeln eller en bearbetningsanläggning får på vissa villkor används vid utfodring av livsmedelsproducerande djur. Produkterna betraktas som kategori 3 -biprodukter och kan vara till exempel obehandlad mjölk, vassla, sköljvatten som varit i kontakt med mjölk, mjölk som returnerats från affärerna eller andra mjölkprodukter. För mjölk och mjölkprodukter som ska användas som foder för livsmedelsproducerande djur finns det bearbetningskrav som beror bl.a. på vilka behandlingar som utförts på produkten inom livsmedelsproduktionen. En anläggning inom mjölkbranschen som levererar mjölkprodukter till utfodring av livsmedelsproducerande djur ska registrera sig som foderföretagare hos Livsmedelsverket. Registreringen görs på blankett A som finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Mjölk innehållande rester av antibiotika är en kategori 2 -biprodukt och det är inte tillåtet att använda vare sig den eller andra biprodukter i kategori 2 vid utfodring av livsmedelsproducerande djur. Ett undantag är om antibiotikamjölk som uppkommer på en mjölkgård används för utfodring av gårdens egna djur.

En anvisning om användning av mjölk och mjölkbaserade produkter vid utfodring av livsmedelsproducerande djur finns att läsa på Livsmedelsverkets webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021