Macao

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Macao. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Macao är en särskild administrativ region (Special Administrative Region SAR) i Folkrepubliken Kina. 

Ta del av kraven på export till Macao med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Nöt-, svin- och fjäderfäkött och produkter tillverkade av sådant kött

Då ditt företag exporterar nöt-, svin- och fjäderfäkött eller produkter tillverkade av sådant kött till Macao måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. Intygsmodellen som används beror på om produkterna exporteras till Macao direkt eller via Hongkong.

Då ditt företag exporterar produkterna direkt till Macao behöver du ett djurhälsointyg som Finland och Macao överenskommit om. I intyget finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. Använd en intygsmodell som överenskommits med Hongkong, om exporten sker via Hongkong. 

Ägg och äggprodukter

Då ditt företag exporterar ägg eller äggprodukter till Macao måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. Intygsmodellen som används beror på om produkterna exporteras till Macao direkt eller via Hongkong.

Då ditt företag exporterar produkterna direkt till Macao behöver du ett djurhälsointyg som Finland och Macao överenskommit om. I intyget finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket. Använd en intygsmodell som överenskommits med Hongkong, om exporten sker via Hongkong. 

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021