Bosnien och Hercegovina

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Bosnien och Hercegovina. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Bosnien och Hercegovina har på senare år inte exporterats livsmedel.

Ta del av kraven på export till Bosnien och Hercegovina med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Myndigheter som hänför sig till export

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations, Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Livsmedel 

Nötkött

Då ditt företag exporterar nötkött till Bosnien och Hercegovina måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Bosnien och Hercegovina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 6.7.2021