Bosnien och Hercegovina

Från Finland till Bosnien och Hercegovina har på senare år inte exporterats livsmedel.

Ta del av kraven på export till Bosnien och Hercegovina med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Myndigheter som hänför sig till export

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations, Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Livsmedel 

Nötkött

Då ditt företag exporterar nötkött till Bosnien och Hercegovina måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Bosnien och Hercegovina överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 4.11.2020