Israel

På den här sidan hittar du information om kommersiell export av livsmedelskedjeprodukter från Finland till Israel. Information för privata resenärer finns på vår resesida. Instruktioner och information om begränsningar för passagerarexport finns på tullwebbplatsen i destinationslandet. Instruktioner för att resa med ett sällskapsdjur finns på sidan personliga kunder.

Från Finland till Israel har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker och mjölkprodukter.

Ta del av kraven på export till Israel med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Land- och produktspecifika exportvillkor om till exempel tulltariffer och exportförfaranden finns även på EU:s webbplats Access2Markets.

Livsmedel

Fisk och fiskeriprodukter

Export av fisk och fiskeriprodukter till Israel är möjlig endast från anläggningar som Israel godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: afrikka@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar fisk och fiskeriprodukter till Israel måste partiet åtföljas av ett djurhälsointyg. I intyget som Finland och Israel överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Intygen kan ändå undertecknas endast av sådana tillsynsmyndigheter, som har levererat prover på underteckningar och stämplar till de israeliska myndigheterna. Mer information om proverna på underteckningar och stämplar: afrikka@ruokavirasto.fi.

Köttprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera köttprodukter från Finland till Israel. Inledande av export skulle kräva att ett marknadstillträdesprojekt inleds och slutförs. Mer information: afrikka@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2021