Israel

Från Finland till Israel har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker och mjölkprodukter.

Ta del av kraven på export till Israel med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database

Livsmedel

Fisk och fiskeriprodukter

Export av fisk och fiskeriprodukter till Israel är möjlig endast från anläggningar som Israel godkänt. För registrering av en anläggning kontakta: afrikka@ruokavirasto.fi.

Då ditt företag exporterar fisk och fiskeriprodukter till Israel måste partiet åtföljas av ett veterinärintyg. I intyget som Finland och Israel överenskommit om finner du villkoren för export av sådana produkter. Be om ett intyg från den officiella veterinären som svarar för livsmedelstillsynen i din region. Den officiella veterinären som beviljar intyget beställer ett intygsunderlag från Livsmedelsverket.

Intygen kan ändå undertecknas endast av sådana tillsynsmyndigheter, som har levererat prover på underteckningar och stämplar till de israeliska myndigheterna. Mer information om proverna på underteckningar och stämplar: afrikka@ruokavirasto.fi.

Köttprodukter

För närvarande är det inte möjligt att exportera köttprodukter från Finland till Israel. Inledande av export skulle kräva att ett marknadstillträdesprojekt inleds och slutförs. Mer information: afrikka@ruokavirasto.fi.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020